Rasa -nezvolena

Aliančné stavby

Aliančné stavby stavia zo spoločných zdrojov celá aliancia. Najskôr je potrebné vložiť do aliančnej pokladnice potrebné množstvo komodít a územia. Potom môže zvolený šéf aliancie vybrať a postaviť zvolenú stavbu. Po dostavaní aliančnej stavby získavajú všetky kráľovstvá, patriace do aliancie, z nej príslušné bonusy. Aliančné stavby môžu mať, podobne ako špeciálne stavby, viacero úrovní. Čím je vyššia úroveň aliančnej stavby, tým väčšie bonusy poskytuje. Aliančné stavby je možné aj napred objednať a následne, ak sa nahromadí v aliančnej pokladnici dostatok voľného územia a ostatných potrebných zdrojov, aliančná stavba sa automaticky začne stavať pri najbližšom prelome. Stavbu rozostavanej aliančnej stavby je možné zrušiť, ale iba za cenu straty všetkých zdrojov potrebných na jej výstavbu! Po dostavaní aliančnej stavby už nie je možné ju zbúrať.

Aliančné stavby nepotrebujú na svoj chod žiadne udržiavacie náklady. Ak kráľovstvo opustí alianciu, automaticky stáraca bonusy poskytované aliančnými stavbami postavenými alianciou. Pri vstupe do novej aliancie, získava kráľovstvo bonusy z už postavených aliančných stavieb aj napriek tomu, že sa nepodieľalo na ich výstavbe.

Nasleduje úplný zoznam aliančných stavieb, ktoré je možné postaviť.


Mociar

Rozsiahly bahnitý močiar v širokom údolí s velkým počtom malých zradných potôčikov a riečok pretekajúcich ním zo severu na juh. Jediné tvory, ktoré sa tu cítia dobre su vodné červy a šesťhlavé hydry. Kto sa odváži vkročiť do močiara, sa buď utopí v riedkom bahne a jeho rozkladajúce sa telo rozožerú vodné červy, alebo poslúži ako obed pre večne hladné hydry.

 • Úroveň 0
  Rozloha100 akrov
  Čas stavania100 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 35000 Zlato, 20000 Material, 10 Magovia

  Každých 30 prelomov každé kráľovstvo získa jednu šesťhlavú hydru. Zvyšuje únavu protivníkovej armády o 8%.

 • Úroveň 1
  Rozloha200 akrov
  Čas stavania200 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 80000 Zlato, 60000 Material, 100 Magovia, 5000 Knihy

  Každých 15 prelomov každé kráľovstvo získa jednu šesťhlavú hydru. Zvyšuje únavu protivníkovej armády o 15%.


Obchodny cech

Obchodný cech je po palácoch najhonosnejšou stavbou v šírom okolí. Priečelie je lemované stĺporadím so zlatými hlavami, v oknách sú vitráže s výjavmi z dávnych bitiek a jeho medenná strecha odráža slnečné lúče do diaľky. Je cťou každého obchodníka byť členom obchodného cechu a pobývať v komnatách jeho sídla. Je to miesto, kde sa obchodníci radi a často stretávajú a dohadujú všestranne výhodné obchody. Ich plne naložené karavány sa tiahnu všetkými smermi ako plaziace sa hady a spoľahlivo a rýchlo rozvážajú tovar do blízkych aj vzdialených končín.

 • Úroveň 0
  Rozloha20 akrov
  Čas stavania90 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 25000 Zlato, 10000 Material, 1000 Obyvatelia

  Zrýchli návrat karavány o 6 dní. Zvyšuje ochranu proti nepriateľskej špionáži o 8%.

 • Úroveň 1
  Rozloha40 akrov
  Čas stavania120 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 35000 Zlato, 15000 Material, 2500 Obyvatelia

  Zrýchli návrat karavány o 12 dní. Zvyšuje ochranu proti nepriateľskej špionáži o 20%. 15% šanca na nájdenie domáceho artefaktu.


Cvicisko

Veľká plocha s udusanou hlinou, drevenými figurínami na nácvik zaobchádzania s mečom a so slamennými terčami na nácvik streľby z lukov a kuší. Obyvatelia tu radi trávia čas. Buď aktívne cvičiac zaobchádzanie so zbraňou alebo len tak pasívne popíjajúc dobré pivo a víno a pozorujúc iných, ako sa im darí. Vďaka takto získaným skúsenostiam dokážu efektívnejšie a účinnejšie brániť svoje kráľovstvo pri napadnutí nepriateľom.

 • Úroveň 0
  Rozloha25 akrov
  Čas stavania80 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 30000 Zlato, 20000 Material, 500 Obyvatelia, 10 Zvedi, 10 Magovia, 500 Knihy

  Do obrany kráľovstva sa zapojí 6 percent obyvateľov vo forme domobrany, zvyšuje produkciu zbroje o 10% a s pravdepodobnosťou 80% pridá do armády dobrovoľníka. Zvyšuje životnosť elitných jednotiek o 15%.

 • Úroveň 1
  Rozloha50 akrov
  Čas stavania100 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 40000 Zlato, 25000 Material, 1500 Obyvatelia, 30 Zvedi, 30 Magovia, 1500 Knihy

  Do obrany kráľovstva sa zapojí 12 percent obyvateľov vo forme domobrany, zvyšuje produkciu zbroje o 20% a s pravdepodobnosťou 160% pridá do armády dobrovoľníka. Zvyšuje životnosť elitných jednotiek o 30%.


Magicka univerzita

Magická univerzita skladuje vo svojich hlbokých suchých pivniciach v knihách a zvitkoch spísanú múdrosť mágov, čarodejníkov a stríg čo kedy žili v jej okolí. Vo vrchných poschodiach je knižnica bielej mágie a v nižších poschodiach sú ukryté, dobre strážené, zvitky čiernej mágie. V šírom okolí neexistuje lepšie miesto kde sa dajú naučiť tajomstvá mágie.

 • Úroveň 0
  Rozloha50 akrov
  Čas stavania110 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 10000 Zlato, 15000 Material, 5000 Mana, 10 Magovia, 2000 Knihy

  Každé kráľovstvo aliancie získa denne 10 % k sile mágov. Minimálne však 50 jednotiek magickej sily. Zvyšuje ochanu pred nepriateľskou mágiou o 9%.

 • Úroveň 1
  Rozloha100 akrov
  Čas stavania130 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 15000 Zlato, 20000 Material, 10000 Mana, 30 Magovia, 3000 Knihy

  Každé kráľovstvo aliancie získa denne 20 % k sile mágov. Minimálne však 100 jednotiek magickej sily. Zvyšuje ochanu pred nepriateľskou mágiou o 18%.


Fontana zivota

Malá fontána napájaná vodou vyvierajúcou z hlbín zeme. Nad ňou je postavený osemuholníkový kamenný altánok, ktorý chráni jej vodu pred špinou a ostrými lúčmi slnka. V okolí pospevujú vtáky a často sa sem chodí napájať divá zver chladnou vodou z fontány. Kam len oko dovidí je svieža zeleň. Jediná kvapka chladnej vody z fontány vylieči ťažkú chorobu a vačší dúšok vracia život tam, kde už nie je iná nádej.

 • Úroveň 0
  Rozloha40 akrov
  Čas stavania96 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 12000 Zlato, 15000 Material, 10000 Mana, 10 Magovia, 1000 Knihy

  Pri útoku aj pri obrane oživí 15% padlých jednotiek. Pri napadnutí kráľovstva terrorom oživí 15% padlých obyvateľov.

 • Úroveň 1
  Rozloha80 akrov
  Čas stavania124 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 15000 Zlato, 20000 Material, 15000 Mana, 40 Magovia, 3000 Knihy

  Pri útoku aj pri obrane oživí 25% padlých jednotiek. Pri napadnutí kráľovstva terrorom oživí 25% padlých obyvateľov.


Hradby

Pätnásť metrov vysoké z časti kamenné, z časti tehlové hradby postavné pozdĺž hraníc. Každých päť metrov sú dobre maskované strieľne. Poskytujú dobrú ochranu obrancom pred nájazdmi nepriateľských armád.

 • Úroveň 0
  Rozloha60 akrov
  Čas stavania120 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 20000 Zlato, 25000 Material, 1000 Obyvatelia, 4000 Knihy

  Pri obrane zvyšuje obrannú silu kráľovstiev o 10% a životnosť pozemných jednotiek o 15%.

 • Úroveň 1
  Rozloha100 akrov
  Čas stavania144 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 25000 Zlato, 40000 Material, 10000 Obyvatelia, 3000 Knihy

  Pri obrane zvyšuje obrannú silu kráľovstiev o 15% a životnosť pozemných jednotiek o 30%.


Studnica mudrosti

Malý, v horách dobre ukrytý opustený zrub. Naokolo vládne kľud a božské ticho. Čo viac si môžu mudrci priať, ak sa chcú zahĺbiť do svojich výskumov a bádani?

 • Úroveň 0
  Rozloha40 akrov
  Čas stavania36 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 10000 Zlato, 10000 Material, 500 Obyvatelia, 50 Magovia, 500 Knihy

  Denne vyprodukuje 150 kníh.

 • Úroveň 1
  Rozloha70 akrov
  Čas stavania42 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 15000 Zlato, 15000 Material, 2000 Obyvatelia, 100 Magovia, 2000 Knihy

  Denne vyprodukuje 250 kníh.

 • Úroveň 2
  Rozloha100 akrov
  Čas stavania56 dní
  Stavbárov0
  Cena stavby 20000 Zlato, 20000 Material, 2000 Obyvatelia, 120 Magovia, 4000 Knihy

  Denne vyprodukuje 400 kníh.

Processing time: 0.001146