Rasa -nezvolena

Artefakty

Artefakty sú užitočné pomôcky pre kráľovstvo, či už v stave mieru, alebo aj počas vojenských konfliktov. Sú to produkty experimentov mágov, ktorí skúšajú svoje sily použiť na pretvorenie hmoty a iných substancií do podoby užitočnej či už im samým, alebo celému kráľovstvu, ktorému slúžia. Tvar, schopnosti a veľkosť jednotlivých artefaktov sa diametrálne líšia. Artefakty môžu mať kazy a závady, preto nie vždy fungujú spoľahlivo. Zväčša platí - čím zložitejší a silnejší artefakt, tým častejšie môže pri použití zlyhať.

Artefakty je možné získavať štyrmi rôznymi spôsobmi. V malých množstvách ich produkujú laboratóriá, čím viac laboratórií je v kráľovstve postavených, tým väčšie množstvo artefaktov vyprodukujú. Artefakty určitej skupiny sú schopné produkovať okrem laboratórií aj mestá, chrámy a pevnosti. Ďalej artefakty je možné kupovať na trhu a takisto ich je tam možné aj predávať. Ďaľší, agresívnejší spôsob získavania artefaktov, je zvedmi pomocou lúpeže. A posledný, najagresívnejší spôsob je vyslanie vojenský jednotiek na drancovanie do iného kráľovstva. Ešte existuje aj ďaľší spôsob na získavanie artefaktov, ale ten nie je dostupný všetkým rasám a za každých podmienok. Je ním kúzlo "Stvorenie artefaktu" a tiež kúzlo "Otváranie hrobiek".

Aby nebolo možné odkladať veľké zásoby artefaktov a aby sa podporil obchod s nimi, bol zavedený udržiavací poplatok v zlate za artefakty, vo výške 1/8 zlata za každý artefakt v kráľovstve za každý deň. Zároveň existuje limit, ktorý obmedzuje maximálne možné zásoby artefaktov v kráľovstve. Limit nie je pevný a rastie každý deň o malú hodnotu závislú od získanej slávy (200 + 3 * sláva).

Existujú tri hlavné skupiny artefaktov. Artefakty, ktoré je možné použiť priamo na vlastné kráľovstvo, artefakty, ktoré sa používajú pri vojnových ťaženiach alebo pri obrane kráľovstva a artefakty, ktoré môžeme použiť na zhoršenie situácie v protivníkovom kráľovstve.

Prvá skupina artefaktov sú také, ktoré pomáhajú zlepšovať situáciu vo vnútri kráľovstva a majú rôzne prospešné vplyvy či už na ekonomiku kráľovstva alebo všeobecne na jeho rozvoj.

Daľšie sa využívajú pri obrane kráľovstva a pri vojnových ťaženiach. Tieto zlepšujú vlastnosti našich armádnych jednotiek, alebo niektoré zhoršujú vlastnosti jednotiek nepriateľa. Takéto artefakty často rozhodujú o víťaztve či prehre vo vojnovom konflikte.

Posledná skupinka artefaktov su také, ktoré dokážu znepríjemniť život panovníka nepriateľského kráľovstva. Zhoršujú chod jeho kráľovstva, ničia prácu, ktorú on v prospech svojho kráľovstva vykonal. Niektoré z nich majú veľkú ničiacu silu, preto treba uvážiť či sa ich sila nemôže obrátiť aj proti samotnému používateľovi artefaktu.

Produkcia artefaktov v laboratóriach, mestách, chrámoch a pevnostiach je určená pravdepodobnosťou výskytu artefaktu v stavbe a pre každú stavbu a rasu je iná. U každej stavby je v príručke zapísaná iba základná pravdepodobnosť, táto sa upravuje podľa vzorca základ + 2^(-(pokrytie územia budovou/4 - 2)^2) * 2 * (2 + základ) + (pokrytie územia budovou/(15-základ)) pre zjednodušenie maximálna pravdepodobnosť sa dosahuje pri približne 8% pokrytí územia stavbou produkujúcou artefakty. Pravdepodobnosť výskytu jednotlivých artefaktov je určená indexom výskytu daného artefaktu. Tento určuje ako často sa artefakt nájde. Čim vyšší index výskytu, tým častejšie sa artefakt objaví. Index výskytu jednotlivých typov artefaktov je možné za poplatok 1500 zlata a 200 many zvýšiť na trojnásobok ich základnej hodnoty. Vyskytujú sa aj artefakty, ktoré majú nulový index výskytu. Také artefakty je možné získať iba pomocou iného artefaktu alebo nákupom na trhu.

Úspešnosť používania domácich artefaktov ovplyvňuje jedine ich základná daná úspešnosť. Úspešnosť obranných a útočných artefaktov je závislá od základnej úspešnoti, ktorá sa upravuje podľa pomeru rozlôh kráľovstiev zúčastnených na vojnovom konflikte. Každému stacku jednotiek je možné priradiť jeden typ artefaktu v počte 1-20 ks. Zvyšovaním počtu použitých artefaktov pri boji rastie úspešnosť použitia podľa vzorca základ+(n-1)*(100-základ)/40. So zvyšovaním počtu priradených artefaktov zároveň rastie aj ich účinnosť v rozsahu uvedenom v parametroch toho-ktorého artefaktu.

Nasleduje úplný zoznam artefaktov. Zoznam roztriedený podľa kategórií možno nájsť v hlavnom indexe manuálu.


Sud piva

Drevený súdok so zlatým mokom vo vnútri. Kto sa ho napije, získa na sile, ale koordinácia jeho pohybov sa stane viac než podivná. Zvyšuje búraciu silu o 3 až 10 percent a znižuje zároveň vraždiacu silu o 3 až 10 percent.

Typutocny, PRE
Úspešnosť použitia80 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota500
RasaVsetky

Zelezne stity

Ťažké štíty z najpevnejšieho železa, ktoré dokážu odraziť aj tie najostrejšie hroty kopií a šípov a vydržia mocný úder meča či kyjaku. Kto ich unesie, v boji isto dlho vydrží. Zvyšujú životnosť a obrannú silu jednotiek o 10-20 % zo základu.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia85 %
Obvyklosť výskytu3
Hodnota400
RasaVsetky

Ostre mece

Oceľové meče so zakaleným ostrím. Nie sú ľahké do ruky, ale dokážu preťať aj ťažke brnenie či hrubú kožu. Zvyšujú útočnú a vraždiacu silu jednotiek o 10-15 % zo základu.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia80 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota500
RasaVsetky

Otravene sipy

Obyčajné drevené šípy s vodiacimi pierkami a železnými hrotmi, hroty sú však namočené v smrtiacom jede. Ak sa jed dostane do rany, zasiahnutý isto zahynie i keby to bol len malý škrabanec.

Znižujú životnost všetkých súperových jednotiek o 5 až 15 percent.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia80 %
Obvyklosť výskytu3
Hodnota300
RasaVsetky

Pandorina skrinka

Drevenná skrinka obitá ťažkými železnými pásmi popísaná starodávnym klinovým písmom. Do zámku však nepasuje žiadny kľúč. Nik nevie co sa môže vo vnútri skrývať. Iba šťastlivec, ktorý ju dokáže otvoriť, zistí jej tajomstvo.

Zlepšuje náhodne vybratú vlastnosť jednotiek o 15 až 25 percent.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia70 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota300
RasaVsetky

Skrinka iluzii

Malá malachitová skrinka so zeleno-modrým matným povrchom. Na bronzovej pracke je miniatúrny zámok bez kľúčovej dierky. Kto sa pokúsi otvoriť ju násilím, bude naveky prekliaty a príšery v nej uväznené ho budú mátať až do smrti. Kto ju však dokáže otvoriť umom a silou vôle, podmaní si tie príšery a ony mu poslúžia.

Na pomoc v boji poskytne ilúzie jednotiek s hodonotou 10000 až 30000 bodov.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia70 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota500
RasaVsetky

Vedecke zvitky

Vedecké zvitky sú papierové alebo papyrusové zvitky, prenesené časopriestorom, či už z minulosti alebo budúcnosti. Obsahujú múdrosti ľudí svojich čias. Po ich rozvinutí sa môžeme naučiť veľa nového a zujímavého.

Pri úspešnom použití prispievajú 1% bonusom k náhodne zvolenému vednému odboru.

Typdomaci
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota9000
RasaVsetky

Zlaty poklad

Truhlica zo spráchnivelého dreva obitá železnými prackami. Otvoriť ju môže byť často veľmi zaujímavé, niekedy však môže zívať prázdnotou.

V zlatom poklade sa môže nachádzať 50 až 200 zlatiek.

Typdomaci
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu6
Hodnota800
RasaVsetky

Galadrielin prasok

Malá skrinka zo šedého dreva so striebornou runou G. Po otvorení je v nej šedo-hnedý prášok.

Keď sa vysype zo skrinky na pôdu fariem, je možné získať o 200 až 500 potravín naviac oproti obvyklej produkcii.

Typdomaci
Úspešnosť použitia80 %
Obvyklosť výskytu6
Hodnota200
RasaVsetky

Furik

Fúrik z dubového dreva prikrytý nepremokavou plachtou.

Fúrik, ak nie je prázdny, obsahuje 50 až 300 surovín.

Typdomaci
Úspešnosť použitia80 %
Obvyklosť výskytu7
Hodnota400
RasaVsetky

Strateny poklad

Mapka načrtnutá na kúsku pergamenu, s vyznačenou cestou a červeným krížikom na jej konci. Vydať sa po tej ceste môže priniesť veľký prospech, ale môže to byť aj strata času.

Pri úspechu stratený poklad dáva 2 až 5 nových artefaktov.

Typdomaci
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota4000
RasaVsetky

Spirit Ankh

Tmavá čierna guľa s reflexným povrchom. Ťažko povedať na prvý pohľad, čo sa môže skrývať v jej vnútri. Po jej rozbití vyšľahne dúhový plameň plný magickej energie, ale občas sa nič nestane a v rukach nám ostanú len na nič vhodné črepiny.

Spirit ankh vytvorí 1 až 3 spiritov každej farby.

Typdomaci
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu7
Hodnota800
RasaVsetky

Mapa stratenych uzemi

Drevené puzdierko a v ňom zvitok kože. Keď sa zvitok rozvinie, možno vidieť vyrytú mapku s označením skrytých priechodov cez skalné steny. Kto ich nájde, môže objaviť nové kraje.

Po úspešnom hľadaní je možné získať 4 až 10 akrov novej pôdy.

Typdomaci
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota10000
RasaVsetky

Magicka skrinka

Sklenená nepriehľadná skrinka, posiata desiatkami miniatúrnych znakov, ktoré už dávno nevieme prečítať. Zámok nikde, ale otvoriť nejde. Ten kto ju však otvorí, bude obdarený novou silou.

Po úspešnom otvorení skrinky je možné získať 20 až 100 many.

Typdomaci
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu7
Hodnota1600
RasaVsetky

Stroj casu

Zvláštna mosadzná skrinka kruhového tvaru s insígniami hviezdnych znamení. Po otvorení viečka možno vidieť zložitý ozubený mechanizmus s troma kryštálmi uprostred. Ak do seba správne zapadnú, vytvorí sa časová slučka.

Stroj času pridá jeden časovy vír.

Typdomaci
Úspešnosť použitia65 %
Obvyklosť výskytu0
Hodnota6000
RasaVsetky

Breviar

V koži viazaná kniha s množstvom plátenných, pestroferbných záložiek. Na jej pergamenových listoch su popísané modlitby a žalmy. Kto má silnú vieru, dokáže z nich čerpať veľkú silu.

O 10 až 20 percent zvýši útočnú, obrannú a búraciu silu a životnosť jednotiek Mních.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaClovek

Diamantove rohy

Hlboká truhlica z lipového dreva, v jej vnútri sú stovky mosadzných 7 palcov vysokých a veľmi úzkych ihlanov, zakončených maličkým diamantom s neobvyklým výbrusom. Na ich hrotoch sa svetlo lomí vo všetkých farbách dúhy a znemožňuje nepriateľom poriadne vidieť. Jednorožci si ich nasadzujú, keď zacítia nebezpečenstvo.

O 20 až 30 percent zvyšujú obrannú silu, vraždiacu silu a životnosť jednorožcov.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaElf

Hromove mece

Obrovské meče s čepeľami zo zvláštnej kovovej zliatiny a hrubými dutými slonovinovými rukoväťami. Pri dopade na kameň sa z takýchto mečov šíria silné ultrazvukové vibrácie, ktoré dokážu rozdrviť kameň na prach. Iba ruky titanov dokážu narábať s takýmito mečmi.

O 20 až 30 percent zvyšujú obrannú, útočnú a búraciu silu Titanov.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaTrpaslik

Zakalene hroty

Sada ostrých trikrát kalených oceľových hrotov, ktoré sa nasadzujú na strely, ktorými strieľa balista. Majú vysokú prieraznú silu a bez menších problémov prerazia akúkoľvek zbroj alebo rozdrvia tehlový a pri šťastí aj kamenný múr.

O 10 až 20 percent zvyšujú obrannú, útočnú, búraciu a vraždiacu silu jednotiek Balista.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaGoblin

Praky

Zvláštne dlhočizné praky, vyrobené zo stoviek pospletaných hodvábnych nití, máčaných v kaučukovom mlieku. V strede je široký kožený pás, vhodný na založenie väčšieho počtu kameňov a skál. Iba kyklopi sú schopní rozkrútiť ich vo svojich dlhočizných hnátoch a vymrštiť z nich ničivý kamenný dážď na protivníka.

O 20 až 30 percent zvyšujú útočnú, búraciu a vraždiacu silu kyklopov.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaTroll

Pach krvi

Malá, priehľadná sklenená ampulka, naplnená zvláštnou tekutinou. Ak vampíri zacítia jej pach, dostávajú sa do vytrženia a môže ich uspokojiť jedine krv nepriateľa.

O 15 až 25 percent zvyšuje útočnú a vraždiacu silu vampírov.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaNemrtvy

Ocelove hlavy

Veľká oceľová hlava, ktorá sa nasadzuje na baranidlo. Na čelnej strane sú zakalené hroty, ktoré poľahky preniknú aj dubovým drevom, dokážu rozdrtiť kamenné múry a aj kovové pláty, ktorými sa obíjajú brány.

O 10 až 20 percent zvyšujú útočnú, obrannú, búraciu a vraždiacu silu baranidiel.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaZviera, Kobold

Casova slucka

Lesklý krúžok, ktorého farba sa pomaly plynulo mení v stovkách odtieňov šedej, akoby pulzujúcej farby. Je dutý a veľmi krehký. V jeho vnutri prúdi stovky rokov zachytené svetlo vzdialených hviezd. Len málokto si vie predstaviť, čo sa môže stať, ak by sa dostalo von.

Po rozbití krúžku a vypustení svetla spôsobí časový chaos v cieľovom kráľovstve a môže zničiť časové víry, alebo zabrániť ich vzniku.

Typvoodoo
Úspešnosť použitia65 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaVsetky

Voodoo babka

Malá, ušmudlaná handrová bábika, vyplnená slamou. Kto na jej čelo napíše svojou vlastnou krvou meno nepriateľa a prepichne jej hlavu striebornou ihlou, získa nad nepriateľom veľkú moc.

Zosiela na nepriateľa rôzne škodlivé vplyvy.

Typvoodoo
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu4
Hodnota800
RasaVsetky

Hlava meduzy

Štyrmi rohmi zviazaná, zakrvavená veľká šatka, s nesmierne nebezpečným obsahom. Iba málokto by sa chcel naozaj pozrieť na to, čo sa v skutočnosti skrýva pod látkou. Tí, ktorí sa o to pokúsili, bohužiaľ už o tom nemôžu rozprávať.

Po zanesení šatky do cudzieho kráľovstva môže pri pohľade na jej obsah skamenieť 3 až 7 vojenských jednotiek.

Typvoodoo
Úspešnosť použitia65 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota800
RasaVsetky

Debna s pokazenym jedlom

Veľká drevená bedňa, naplnená po okraj samými lahôdkami. Bohužiaľ dlho ležala založená haraburdím v sklade, a tak jej obsah určite nepridá na zdraví tomu, kto sa pokúsi niečo z neho vložiť do úst. Takéto veci je najlepšie čo najrýchlejšie odpratať z dosahu obyvateľov vlastného kráľovstva.

Po zmazaní dátumu výroby a jej odprataní do nepriateľovho kráľovstva, môže prispieť k zdecimovaniu populácie dotyčného kráľovstva. Po požití potravín z jej vnútra zomrie 20 až 100 obyvateľov.

Typvoodoo
Úspešnosť použitia65 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota1000
RasaVsetky

Pecat zlodejskeho cechu

Žltočervený voskový odliatok s otlačenými insígniami vodcu univerzálneho zlodejského cechu. Po obdržani listu s nalepenou takouto pečaťou, každý člen zlodejského cechu urobí čokoľvek, aby odosielateľovi zabezpečil to, o čo v ňom žiada. A je viac než isté, že sa mu to podarí, pretože tam sa dostanú iba najlepší spomedzi najlepších.

Z cieľového kráľovstva donesú zlodeji jeden artefakt, alebo 20 až 150 zlata, surovín, potravín alebo many.

Typvoodoo
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu4
Hodnota300
RasaVsetky

Lahka obuv

Vysoké kožené čižmy z jemne vypracovanej jelenicovej kože. Každá z nich sa mesiac máčala v éterickom roztoku kaučukového mlieka a železneho prášku. Vďaka tomu sú pevné, pružné, a hlavne veľmi ľahké v porovnaní s klasickou bojovou obuvou.

Znižujú únavu jednotiek z ťaženia o 5-10 percent.

Typutocny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota500
RasaVsetky

Surovy krystal

Neopracovaný surový kryštál, ktorý je občas možné nájsť v ílových naplaveninách na okraji väčších riek. Občas môže dačo takéto vzniknúť aj keď sa mágom nepodarí nejaký experiment. Sú dosť vyhľadávané, pretože z nich možno s nulovými nákladmi, prakticky ihneď vyrobiť čistý kryštál, niekedy aj viac, ak je to skutočne podarený kus. Vyrobené kryštály je možné uskladniť, alebo ich okamžite osadiť do zeme a vyrobiť magické územie.

Zo surového kryštálu je možné vyrobiť 1 až 3 kryštálov.

Typdomaci
Úspešnosť použitia70 %
Obvyklosť výskytu3
Hodnota1000
RasaVsetky

Krystalova gula

Drevená kazeta s matnou čiernou guľou a poskladanou hodvábnou handričkou. Po pretretí povrchu gule priloženou handričkou sa jej povrch náhle rozjasní a zvnútra vyšľahne lúč jasného svetla, ktorý vo vzduchu vykreslí obraz vzdialených vecí. Ak sa chceme niečo dozvedieť, je potrebné pozorne sledovať a vryť si obraz do pamäti, pretože o chvíľu sa ozve tiché puknutie a guľa sa v okamihu rozsype na čierny lávový piesok.

Guľa odhalí s pomerne veľkou presnosťou rôzne informácie o cieľovom kráľovstve.

Typvoodoo, bez obmedzeni
Úspešnosť použitia70 %
Obvyklosť výskytu6
Hodnota100
RasaVsetky

Mithrilove kosele

Sada krásnych jemných ligotavých košieľ, vyrobených pospájanim krúžkov z mithrilu - kovu, ktorý trpaslíci ťažia v najhlbšich štôlňach a zložitými postupmi (ktoré mimochodom nik, okrem nich, nepozná) upravujú do podoby, v ktorej je ľahký ako pierko a nesmierne tvrdý, takže vydrží úder aj tej najostrejšej kopie či meča. Trpaslíci sa len veľmi neradi delia s inými o túto vzácnosť. Tí, ktorí majú šťastie a mithrilovú košeľu získajú, v boji ocenia jej ľahkosť a veľkú pevnosť.

Zvyšuje životnosť a obrannú silu jednotiek o 15 až 25 percent, okrem špeciálnych jednotiek, nemŕtvych, zvieracích a demonickych jednotiek, strojov a jednotiek Golem, Ork, Jednorožec.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia80 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota300
RasaVsetky

Ariadnina nit

Veľká špulka pevnej ľanovej nite namotaná na tenkej stiebornej trubici. Stačí voľný koniec uviazať o kmeň stromu alebo o skalu a pri chôdzi sa začne sama pekne plynulo odvíjať a pri ceste späť zasa navíjať.

Zlepšuje orientáciu v labyrintoch a bludiskách o 20 až 50 percent.

Typutocny, PREPRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota100
RasaVsetky

Pasca

Lákavo vyzerajúca alabastrová šperkovnica s velkým smaragdom na uzávere. V svojom vnútri skrýva nebezpečné tajomstvo. Stačí ju pohodiť hocikde na zem a každý dlhoprstý, ktorý sa pokúsi privlasniť si ju, si dá rande so smrťou.

Dokáže pripraviť o život 1 až 5 zvedov nepriatelského kráľovstva.

Typvoodoo
Úspešnosť použitia70 %
Obvyklosť výskytu3
Hodnota600
RasaVsetky

Magicka siet

Strieborný ovál rozdelený na dve polovice. Stačí otočiť obe polovice v opačnom smere a ovál sa rozpadne na dve duté časti a z ich vnútra vyletí akoby záblesk svetla a vo výške sa rozprestrie do rozlohou obrovskej jemnej trblietavej siete a začne sa vznášať v smere pohybu vetra. V samotnej sieti musí byť skrytá obrovská energia, pretože zakrátko v stále sa skrcujúcich intervaloch, z nej šlahajú k zemi a k vysokým vežiam chrámov záblesky oslnivej bielej žiary. Ak zasiahne mága, vysaje z neho všetku silu a zanechá ho nehybne ležať na zemi.

Ak vetry prúdia správnym smerom a sieť sa dostane nad chrámy cieľového kráľovstva, dokáže zdecimovať silu mágov v kráľovstve o 10 až 30 jednotiek.

Typvoodoo
Úspešnosť použitia70 %
Obvyklosť výskytu3
Hodnota300
RasaVsetky

Kalich sily

Drevený kalich vydlabaný z kusa dreva prineseného z najhlbších zákutí lesa, ktorého mladosť si nepamätá žiadny smrteľník. Živica kedysi prúdiaca z koreňov stromu do koruny, dodáva nápojom v kalichu zvláštvu moc a silu. Kto sa za kalichu napije, pocíti okamžite prílev sily v svojom vnútre. Ten, kto ju dokáže správne zúžitkovať, bude odmenený.

Mágovia získajú 10 až 25 sily.

Typdomaci
Úspešnosť použitia70 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota1200
RasaVsetky

Magin

Obrovský kryštál hrajúci všetkými farbami dúhy. Z jeho vnútra vyžaruje spaľujúce teplo akoby ešte nebol dokončený proces kryštalizácie, ktorý dal kryštálu jeho zvláštny a neopakovateľný tvar. Kto má dosť odvahy a sily usmerniť energiu uzavretú vo vnútri kryštálu správnym smerom, získa vzácny zdroj magickej energie.

Úspešne použitý Magin vytvorí jedno magické územie náhodnej farby.

Typdomaci
Úspešnosť použitia70 %
Obvyklosť výskytu2
Hodnota2000
RasaVsetky

Metalurgov testament

Zaprášená truhlica z dubového dreva obitá ozdobnými železnými plátmi s vyrytými obrazmi veľkých bitiek z dávnych čias.

V truhlici sa nachádza metalurgov testament. Vyrobí jednorázovo 15 az 30 jednotiek zbroje pre všetky jednotky. Zbroj je potrebné využiť na výcvik jednotiek v deň použitia artefaktu, inak sa nenávratne stratí.

Typdomaci
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu3
Hodnota1200
RasaVsetky

Rebriky

150 stôp dlhé rebríky z ľahkého, ale veľmi pevného brestového dreva. Sú zakončené na dolnej strane ostrými oceľovým hrotmi a na hornej strane železnými hákmi. O vrchnú priečku každého rebríka je uviazaná dlhá pevná liana, pomocou ktorej sa da rebrík veľmi rýchlo postaviť a spoľahlivo oprieť o hradby.

Rebríky umožnujú ľahšie prekonávať vodné priekopy pozemným jednotkám. Znižujú straty jednotiek na vodných priekopách o 10 až 40 %.

Typutocny, PRE
Úspešnosť použitia65 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaVsetky

Amulet strachu

Strieborný tepaný amulet vykladaný malými úlomkami nespracovaných diamantov. Ak sa naňho lepsie zahľadíš budeš sa snažiť rozoznať meniace sa vzory na ňom, ale nebudeš istý či si ich zachytil. Jedným si vvšak budeš istý - že sa ti usadil na duši čierny tieň, ktorý ťa na smrť desí a démonom dáva moc nad tvojim životom.

Zvýši vraždiacu silu Nazgulov a Nočných mor o 20 až 30 %.

Typutocny, obranny, PRE
Úspešnosť použitia75 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaDemon

Dymova clona

Dlhá valcovitá tuba z tvrdeného papiera naplnená drobnými trieskami santalového dreva napustenými sčasti vodou a sčasti ľahko zápalným olejom. Na boku je do vnútra cez malý otvor zavedená fosforom naimpregnovaná dlhá bavlnená zápalná šnúra. Stačí podržať tubu v ruke a prudko trhnúť zápalnou šnúrou a obsah tuby sa vznieti. Z tuby sa postupne začne šíriť hustý biely dym, ktorý trochu štípe v očiach a po chvíli vytvorý veľký biely oblak, ktorý zahalí celé okolie a umožní stať sa viac-menej neviditelným.

Znižuje straty lietajúcich jednotiek spôsobené strelcami na streleckých vežiach o 10 až 40 %.

Typutocny, PRE
Úspešnosť použitia65 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota300
RasaVsetky

Batoh

Veľký, dobre sadnúci batoh z vypracovanej jelenicovej kože s pevnými, tri razy prešívanými poruhmi a množstvom bočných vačkov.

Zvyšuje nosnosť jednotiek o 10 až 25 %.

Typutocny, PRE
Úspešnosť použitia80 %
Obvyklosť výskytu1
Hodnota200
RasaVsetky

Processing time: 0.001795