Rasa -nezvolena

Diplomacia

Diplomacia je silný nástroj a dobrý diplomat môže byť niekedy úspešnejší ako dobrý stratég či bojovník. Základným prostriedkom diplomacie je komunikácia hráčov pomocou diplomatickej pošty. Cez ňu si môžu hráči navzájom vymienať správy a zažehnávať alebo vyvolávať konflikty. O nových správach v diplomatickej pošte je každý hráč informovaný v stavovej lište.

Ďalším prostriedkom na komunikáciu hráčov sú verejné fóra. Sem patrí Hlavne forum a Ostrovné fórum. Hlavne forum je určený k diskusii na ľubovoľné témy. Každý hráč má aj prístup na Ostrovné fórum ostrova, na ktorom sa nachádza.

Existuje este ďalšie verejné fórum tzv. Systémové fórum. Toto slúži na komunikáciu tvorcov a administrátorov hry s hráčmi. Takisto v lište obsahuje dôležité linky na komunikáciu s administrátorom.

Na ktoromkoľvek verejnom fóre je zakázané písať urážlivé príspevky alebo príspevky obsahujúce vulgarizmy a nevhodné slová. To isté platí pre diplomatickú poštu. Musíte si uvedomiť, ze vaše príspevky čítajú ľudia z rôznymi svetonázormi a niektorých z nich to môže pobúriť alebo uraziť. Preto sa snažte vždy vystupovať s chladnou hlavou a z rozvahou aby ste to neskôr nemuseli ľutovať. Porušenie tohoto pravidla môžu potrestať administrátori rôznymi postihmi.

Zameranie jednotlivých verejných fór

  • Hlavne forum ... Slúži na nezáväznú komunikáciu na ľubovoľnú tému
  • Hry&Akcie ... Slúži na kecanie o hrách, dohodnutie hier, resp. oznámenie stretnutí hráčov
  • Pomocník ... Toto je priestor na otázky a odpovede na nejasnosti. Skúsenejší hráči nech odpovedajú pravdivo, chceme naučiť hrať aj nováčikov.
  • Systém ... Slúži prevažne pre admina na oznamovanie zmien v systéme, na oznamovanie chýb, návrhy na vylepšenia...
  • Koncil ... Obsahuje oznamy o vyhláseni a ukonceni vojny medzi alianciami.

Okrem spomínaných fór existujú ešte tzv. topic fóra. Tie slúžia na diskusie hráčov na rôzne vymedzené témy. Tieto nemá hráč štandardne pripojené ale môže si ich pripojit cez menu Oznamy/Topic fórum.

Systém umozňuje zaradiť do ignorelistu hráčov od ktorých nechce hráč prijímať diplomatickú poštu. Do ignorilistu sa zaraďujú kráľovstvá podľa KID v nastaveniach v časti "Ignorelist". Okrem ignorelistu je podobne možno zaraďovať protihráčov aj do Friendlistu a Blacklistu. Kráľovstvá uvedené v týchto zoznamoch sú označené na mape ikonkami resp. .

Každý hráč má právo na fórach používať vlastného avatara. Avatar je obrázok vo formáte GIF, ktorý sa zobrazuje na fórach pri prispevkoch hráča. Každý si ho môže nastaviť cez nastavenia hry. Avatar musí spĺňať niektoré požiadavky ... jednak musí byť vo formáte GIF, maximálna povolená šírka avatara je 50 pixelov, maximálna povolená výška je 50 pixelov a maximálna velkosť súboru 8kB. Je zakázané používať nevhodné obrázky ako avatarov (nemorálne, perverzné, násilné, propagujúce filozofie a hnutia potláčajúce ľudské práva alebo nezlúčitelné so zákonmi SR). Avatara je možné meniť iba 1x za epochu a jeho nahratie/zmena podlieha schváleniu administrátorom.

Na fórach je možné v texte používať grafické smajlíky. Kvoli spamovaniu je obmedzený počet smajlíkov na jeden príspevok na 30 ks.

:-):-)© Sezu:-j:-j© Sezu:-J:-J© Sezu
:-D:-D© Sezu:-PP:-PP© Sezu:-P:-P© Sezu
8-|8-|© Sezu:-(:-(© Sezu:-C:-C© Sezu
:-grr:-grr© Sezu:-/:-/© Sezu:-S:-S© Sezu
:K::K:© Sezu:L::L:© Sezu:F::F:© Sezu
:A::A:© Sezu;-);-)© Sezu;);)© Sezu
8-)8-)© Sezu:P::P:© Sezu:B::B:© Sezu
:V::V:© Sezu:S::S:© Sezu:@::@:© Sezu
:Z::Z:© Sezu:M::M:© Sezu:-X:-X© Sezu
:fer::fer:© Sezu:kof::kof:© SezuP-(P-(© Sezu
;(;(© Sezu;-(;-(© Sezu:rum::rum:© Sezu
:Z:Z© SezuB|B|© Sezu:vod::vod:© Sezu
Bx-:Bx-:© Merlin:b::b:© Sezu:D:D© Sezu
:grc::grc:© Sezu:ass::ass:© Sezu:kava::kava:© Sezu
:red::red:© Sezu:vinob::vinob:© Sezu:vinoc::vinoc:© Sezu
:caj::caj:© Sezu:bmv::bmv:© Sezu>:-D>:-D© Sezu
:zzz::zzz:© Merlin:prd::prd:© Merlin:plyn::plyn:© Merlin
:-Oo=:-Oo=© Merlin:ss::ss:© Merlin=))=))© Merlin
:kak::kak:© Merlin:rock::rock:© Merlin^:)^^:)^© Merlin
:lama::lama:© Merlin:chlieb::chlieb:© Sezu:ham::ham:© Sezu
:hot::hot:© Sezu:hra::hra:© Sezu:pizza::pizza:© Sezu
:parky::parky:© Sezu:abs::abs:© Sezu:bech::bech:© Sezu
:bor::bor:© Sezu:hru::hru:© Sezu:jab::jab:© Sezu
:sliv::sliv:© Sezu:vodka::vodka:© Sezu:salut::salut:© Blind
:wow::wow:© Merlin:joint::joint:© Merlin:jaaj::jaaj:© Merlin
:sije::sije:© Merlin:hanba::hanba:© Merlin:gloglo::gloglo:© Antik
:gintonic::gintonic:© anonym:mojito::mojito:© anonym:bmary::bmary:© anonym
:o):o)© Graysun:go::go:© Graysun:zmrzka::zmrzka:© Bellek
:santa::santa:© Antik:lol::lol:© Antik:hang::hang:© Antik
:tlap::tlap:© Sovicka:kakao::kakao:© Sovicka:milk::milk:© Sovicka
:fire::fire:© Killgor:teq::teq:© Killgor:fetak::fetak:© Fier
:saint::saint:© anonymous:blabla::blabla:© Fier:suicide::suicide:© Fier
:bzz::bzz:© Fier:punk::punk:© Fier:hiphop::hiphop:© Fier
:kuk::kuk:© Keldon:pirat::pirat:© Myr:gastrac::gastrac:© TiPi
:vamp::vamp:© Myr:brh::brh:© Otaznik:-F:-F© Ukro
:wall::wall:© Merlin:mrkef::mrkef:© Del:kukuk::kukuk:© Ukro
:hi::hi:© Ukro:gril::gril:© Ukro:help::help:© Ukro
:crazy::crazy:© Ukro:kiss::kiss:© Ukro:kvet::kvet:© Ukro
:uhm::uhm:© Ukro:ua::ua:© Ukro:):)© Sezu
:(:(© Sezu
Processing time: 0.001604