Rasa -nezvolena

Získavanie územia

Na začiatku dostane pridelené každé kráľovstvo malý počet akrov v závislosti podľa zamerania (75-90 akrov). Na pridelenej ploche môže postaviť základnú infraštruktúru na fungovanie ekonomiky. Kvôli potrebe ďaľšieho rozvoja kráľovstva a stavania nových budov musí panovník čoskoro začať rozmýšľať nad rozširovaním územia svojho kráľovstva.

Nové územia je možné získavať osídľovaním, dobývaním pomocou vojnových ťažení, pomocou niektorých artefaktov alebo pomocou určitých špeciálnych stavieb.

Základný spôsob získavania nových území je osídľovanie. Na osídlenie jedného akra je potrebné vyslať určitý počet jednotiek pechoty a zaplatiť určené množstvo komodít. Pechota sa ihneď po vyslaní na osídľovanie mení na obyvateľstvo a je pripravená pracovať na výstavbe nových budov. Potrebné množstvo pechoty, materálu a zlata je závislé od aktuálnej rozlohy kráľovstva. Čím je kráľovstvo rozľahlejšie, tým väčšie sú náklady na osídľovanie. Náklady rastú lineárne s rastúcou rozlohou. Rast nákladov je rôzny pre rôzne rasy.

Spotreba pechoty rastie o jedna po každých (podla rasy) osídlených akroch. Spotreba zlata rastie o jednu zlatku po každých (podla rasy) osídlených akroch. Spotreba materiálu rastie o jednotku materiálu po každých (podla rasy) osídlených akroch.

Rýchlosť osídľovania je takisto závislá od rozlohy kráľovstva. Čím väčšiu rozlohu dosahuje kráľovstvo, tým menej akrov je kráľovstvo schopné za jeden hrací deň osídliť. Konkrétne čísla sú závislé od parametrov konkrétnej rasy. Kráľovstvo po dosiahnutí hraničnej rozlohy už nie je viac schopné osídlovať a preto musí získavať ďaľšie akre iným spôsobom.

Základná rýchlosť osídľovania je (podla rasy) akre za deň a klesá o jeden aker za deň po každých ďaľších osídlených (podla rasy) akroch s výnimkou zameriania kráľovstva Prieskum. Rýchlosť osídlovania je čiastočne závislá od slávy. Každé 4 body slávy, získanej interakciou s inými kráľovstvami predĺži krok osídľovania o jeden aker.

Processing time: 0.000497