Rasa -nezvolena

Vedy

Vedy sú dôležitým parametrom vývoja kráľovstva. Zlepšujú ekonomiku a vojenskú, magickú i špionážnu silu kráľovstva. Zlepšovanie jednotlivých vedných odborov je možné buď investovaním kníh do jednotlivých smerov alebo získavaním bonusov zo špeciálnych stavieb alebo artefaktov. Knihy sa vyrábajú v stavbe škola a chrám alebo v špeciálnych stavbách palác a univerzita. Bonusy je možné získať aj hneď pri založení kráľovstva voľbou štartovacieho bonusu.

Investície do vied su ohraničené maximálnym počtom kníh investovaných do výskumu všetkých vied dohromady. Táto sa líši v závislosti od rasy. Pre túto rasu má hodnotu (podla rasy) kníh. Výška bonusov je obmedzená hodnotou 15%. Do tejto výšky sa nezaratávajú počiatočné bonusy a bonusy poskytnuté špeciálnymi stavbami

Základná suma rastu vývoja vied o jedno percento je (podla rasy) kníh a za každých investovaných 5% do jedného smeru vývoja stúpne o (podla rasy) kníh pre daný smer. Táto hodnota je závislá od konkrétnej rasy.

Vedecké smery

 • Alchýmia vylepšuje produkciu zlata
 • Remeslá zlepšujú produkciu materiálu
 • Hospodárstvo zlepšuje produkciu potravín a zvyšuje kapacitu obytných priestorov pre obyvateľstvo
 • Medicína zvyšuje populačný index kráľovstva, ochranu proti moru a životnosť jednotiek a obyvateľov v bojoch
 • Mágia zvyšuje úspešnosť zosielania kúziel
 • Špionáž zvyšuje ochranu pred nepriateľskými špionážnymi akciami a zlepšuje úspešnosť našich špionážnych akcií
 • Vojnové umenia vylepšujú obrannú silu(40%), útočnú silu(60%), životnosť jednotiek (30%) a zisk slávy (30%)
 • Zbrojárstvo zvyšuje produkciu zbroje v kráľovstve (100%), vraždiacu silu jednotiek (30%) a búraciu silu jednotiek (30%)
 • Kamenárstvo zvyšuje odolnosť stavieb voči útokom. Zvyšuje hitpointy stavieb a opevnení s indexom (100+kamenárstvo)/100 a zlacňuje výstavbu stavieb
 • Okultizmus - pri kúzleni zvyšuje účinnosť nepriateľských kúzel o 50% výšky investície
 • Mechanika - zvyšuje obranu (25%) a útok (100%) strojov podla výšky investície
Processing time: 0.000566