Rasa -nezvolena

Magické územia

Magické územia sú oblasti s rozlohou 1 aker, na ktorých sa získava magická energia jednotlivých druhov mágie v závislosti od územia. Všeobecne sa vyskytuje 5 druhov magickej energie tzv. spiritov. Tieto sa využívajú na zosielanie a udržiavanie kúziel, na stavbu niektorých budov a na udržiavanie niektorých druhov armádnych jednotiek. Rasy, ktoré neovládajú mágiu, nedokážu magické územia vytvátať.

Magické územia sa vytvárajú osadením kryštálov do voľnej pôdy. Tieto územia nie je možné využívať na stavanie stavieb pretože osadené kryštály produkciou magickej energie pôdu zamoria a tak nie je vhodná na žiadne iné použitie. Každá rasa má iné množstvo kryštálov potrebných na vytvorenie magického územia daného typu. Magické územia je možné dobrovoľne zničiť. Náklady na zničenie magického územia sú 200 zlata a 200 materiálu. Zničením magického územia neprídeme o pôdu, ktorú zaberalo. Magické územia je možné zničiť aj vykúzlením elementálov príslušných danému typu magického územia.

Základná magická energia spoločná pre všetky druhy mágie sa nazýva Mana a v hre je označená ikonkou S . Manu produkujú všetky typy území rôznou rýchlosťou. Rýchlosť dennej produkcie many je rovná počtu kryštálov potrebných na postavenie konkrétneho magického územia. Každé magické územie je schopné uskladniť 10 jednotiek many. Mana, ktorá sa vyprodukuje nad toto skladovateľné množstvo sa postupne časom znehodnocuje.

Jedno magické územie vyprodukuje okrem many aj jeden spirit svojej farby. Tento sa na rozdiel od many nekumuluje, ale každý deň sa obnoví na svoju maximálnu hodnotu podľa počtu území danej farby.

Na magických územiach označených ikonkou B sa produkuje magická energia bielej farby. Táto energia sa využíva väčšinou na tvorenie a ochranu. Na jeho vytvorenie je potrebných (podla rasy) kryštálov.

Na magických územiach označených ikonkou Z sa produkuje magická energia zelenej farby. Táto energia predstavuje nespútanú silu prírody, silu rastu ale aj obrovskej deštrukcie. Na jeho vytvorenie je potrebných (podla rasy) kryštálov.

Na magických územiach označených ikonkou C sa produkuje magická energia červenej farby. Táto energia predstavuje ničivú silu ohňa a zrodenia. Na jeho vytvorenie je potrebných (podla rasy) kryštálov.

Na magickych územiach označených ikonkou M sa produkuje magická energia modrej farby. Táto energia predstavuje deštrukciu a vyhasínanie života. Na jeho vytvorenie je potrebných (podla rasy) kryštálov.

Na magickych územiach označených ikonkou T sa produkuje magická energia čiernej farby. Táto energia je charakteristická pre nečisté rituály spojené zvyčajne s nemŕtvymi. Na jeho vytvorenie je potrebných (podla rasy) kryštálov.

Processing time: 0.000523