Rasa -nezvolena

Zoznam kúziel (typ - domace)


Equilibrium

Náhodne zmení rozloženie spiritov v jednotlivých farbách. Počas zmeny zanikne 1/4 spiritov.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania85 %
Cena vyvolaniaS 5
RasyVsetky

Dispell

Zruší pôsobenie permanentných kúziel v kráľovstve.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 10 B 2 Z 1
RasyVsetky

Magicky stit

Zvýši ochranu kráľovstva proti nepriateľskej mágii o 8 až 16 percent. Trvanie kúzla je permanentné. Na udržanie pôsobenia je potrebných 10 jednotiek many.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 15 B 1 Z 1
Upkeep10 many
RasyVsetky

Prsten Atlantov

Zvyšuje ochranu proti nepriateľskej mágii o 15 az 25 percent. Pri odrazení nepriateľského kúzla spotrebuje polovičné množstvo many, ako bolo potrebné na jeho vyvolanie. Kúzlo je permanentné, ale aktívne je iba kým je dostatok many na odrážanie kúziel. Zároveň slúži ako detektor nepriateľskej mágie.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania60 %
Cena vyvolaniaS 40 B 3 Z 3 C 3 M 3
RasyVsetky

Afrodiziakum

Stvorí 2 az 5 obyvateľov, ktorí sú okamžite k dispozícii.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania85 %
Cena vyvolaniaS 3 B 1
RasyVsetky

Brana

Vytvorí časopriestorovú bránu potrebnú na presúvanie armád a zvedov do cudzích kráľovstiev a späť. Doba trvania je v rozsahu 5 az 12 dní.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 8 B 2 Z 2 C 2 M 2
RasyVsetky

Fortifikus

Permanentné kúzlo udržiavané manou. Na prelome každého dňa vytvorí 0 až 3 opevnení na náhodne vybraných budovách, ktoré nie sú ešte plne opevnené.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 35 B 2 Z 2 C 3 M 3
Upkeep12 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyElf, Kobold

Tvorivost

Permanentné kúzlo, ktoré je udržiavané manou. Na prelome každého dňa počas svojej aktivity vytvorí 0 až 1 artefaktov. Pravdepodobnosť vytvorenia jednotlivých artefaktov je identická s pravdepodobnosťou nájdenia konkrétneho typu v laboratóriu.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 45 B 3 Z 3 C 3 M 3
Upkeep20 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyClovek

Atakus

Zvyšuje útočnú silu o 3 až 5 percent. Kúzlo je možné zosielať opakovane a tak po krokoch zvyšovať účinok kúzla až po maximálnu hodnotu. Pri opakovanom kúzlení však klesá úspešnosť vyvolania kúzla o 4% za každé percento účinku kúzla. Účinok kúzla sa každý deň zníži o 1% až po úplný zánik pôsobenia pri dosiahnutí hodnoty 0%. Pri neúspešnom vyvolaní kúzla klesne jeho účinnosť o 1 až 3 percent z aktuálnej hodnoty.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 5 B 2
RasyVsetky

Kontra

Zvyšuje obrannú silu o 3 až 5 percent. Kúzlo je možné zosielať opakovane a tak po krokoch zvyšovať účinok kúzla až po maximálnu hodnotu. Pri opakovanom kúzlení však klesá úspešnosť vyvolania kúzla o 4% za každé percento účinku kúzla. Účinok kúzla sa každý deň zníži o 1% až po úplny zánik pôsobenia pri dosiahnutí hodnoty 0%. Pri neúspešnom vyvolaní kúzla klesne jeho účinnosť o 1 az 3 percent z aktuálnej hodnoty.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 5 B 2
RasyVsetky

Symbioza

Denne vyprodukuje 10 až 15 zlata, 10 až 15 materiálu a 20 až 40 potravín. Je to permanentné kúzlo a na svoje udržiavanie potrebuje 10 jednotiek many. Ak nemáme dostatok many na udržiavanie, potom pôsobenie kúzla automaticky zanikne.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 40 B 3 Z 3 C 3 M 3
Upkeep10 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyVsetky

Strazne oko

Znižuje úspešnosť nepriateľskej špionáže o 15 až 35 percent. Na udržanie pôsobenia kúzla je potrebných 10 jednotiek many.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania60 %
Cena vyvolaniaS 40 B 3 Z 3
Upkeep10 many
RasyVsetky

Dracia sila

Zvyšuje vraždiacu aj búraciu silu jednotiek o 2 až 3 percent. Kúzlo je možné zosielať opakovane a tak po krokoch zvyšovať jeho účinnosť až po maximálnu hodnotu 10%. Pri opakovanom kúzlení však klesá úspešnosť vyvolania kúzla o 5% za každé percento účinku dračej sily. Účinok dračej sily sa každý deň zníži o 1% až po úplny zánik pôsobenia pri dosiahnutí hodnoty 0%. Pri neúspešnom vyvolaní kúzla klesne jeho účinnosť o 1 až 2 percent z aktuálnej hodnoty.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania75 %
Cena vyvolaniaS 20 Z 2 C 2
Špeciálna stavbaMagicke zriedlo úrovne 0
RasyVsetky

Krystalizacia

Permanentné kúzlo udržiavané manou. Na prelome každého dňa vytvorí 0 až 1 nových kryštálov, ktoré je možné okamžite použiť na vytvorenie magického územia.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 50 B 1 Z 1 C 5 M 1
Upkeep15 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyZviera

Sok

Permanentné kúzlo udržiavané manou. Ak je zakúzlené v čase obrany, zníži všetky parametre protivníkovej armády o 4 až 8 percent.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 45 B 1 Z 1 C 4 M 1
Upkeep20 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyGoblin

Fatamorgana

Znižuje pravdepodobnosť odhalenia informácií pri vízii o 10 až 45 percent. Je to permanentné kúzlo, ktoré spotrebuje denne 10 many.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania75 %
Cena vyvolaniaS 20 B 1 M 1
Upkeep10 many
RasyVsetky

Salamandri ohen

Permanentné kúzlo udržiavané manou. Každý deň umožní vyprodukovať o 45-80 ks. zbroje naviac oproti normálnemu stavu.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 40 B 2 C 6
Upkeep20 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyTrpaslik

Reputacia

Permanentné kúzlo udržiavané manou. Ak je zakúzlené v čase taženia, umožní získať o 10-20% slávy viac oproti normálnemu stavu.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 30 B 2 M 2
Upkeep20 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyTroll

Otvaranie hrobiek

Permanentné kúzlo udržiavané manou. Každý deň umožní nájdenie 50-150 zlata alebo 150-300 materiálu alebo 100-200 many alebo 50-100 zbroje alebo 80-160 nových obyvateľov alebo jeden náhodný artefakt.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 45 Z 4 T 4
Upkeep20 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyNemrtvy

Magicke zrkadlo

Permanentné kúzlo udržiavané manou. S 10-20% pravdepodobnosťou dokáže odraziť nepriateľské kúzlo späť na zosielateľove kráľovstvo.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania60 %
Cena vyvolaniaS 80 B 3 Z 3 C 3 M 3 T 3
Upkeep30 many
Špeciálna stavbaMagicka gilda úrovne 0
RasyDemon

Magicka kontra

Permanentné kúzlo chrániace proti nepriateľskej mágii. Maximálna sila kúzla je 5000. Za každé nepriateľské kúzlo klesne jeho sila o použitú magickú energiu. Keď sila kúzla klesne na 0, tak kúzlo stráca platnosť. Počas platnosti kúzla nie je možné zakúzliť ho znovu. Kúzlo nie je možné zrušiť ani Dispellom ani Magickým vírom. Kúzlo vplýva na úspešnosť nepriateľskej mágie v závislosti od svojej sily. Nevplýva na úspešnosť informatívnych k[zel.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 40 B 1 Z 1 C 1 M 1 T 1
Špeciálna spotreba20000 knih
RasyVsetky

Spionazna kontra

Permanentné kúzlo chrániace proti nepriateľskej špionáži. Maximálna sila kúzla je 3000. Za každú nepriateľskú špionážnu akciu klesne jeho sila o počet vyslaných zvedov. Keď sila kúzla klesne na 0, tak kúzlo stráca platnosť. Počas platnosti kúzla nie je možné zakúzliť ho znovu. Kúzlo nie je možné zrušiť ani Dispellom ani Magickým vírom. Kúzlo vplýva na úspešnosť nepriateľskej špionáže v závislosti od svojej sily. Nevplýva na úspešnosť informatívnych špionážnych akcií.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 60 B 1 Z 1 C 1 M 1 T 1
Špeciálna spotreba20000 knih
RasyVsetky

Tazko vyliecitelny mor

Semipermanentné kúzlo. Spôsobuje umieranie armádnych jednotiek, mágov, zvedov a obyvateľstva.

Typdomace
Úspešnosť vyvolania0 %
Cena vyvolaniaS 0
RasyZiadna

Processing time: 0.001529