Rasa -nezvolena

Zoznam kúziel (typ - utocne, obranne)


Pozehnanie

Počas vojenskej akcie zvýši útočnú a zároveň aj obrannú silu jednotiek o 3 až 10 %.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 20 B 4 Z 2
RasyClovek, Elf, Trpaslik, Kobold

Kliatba

Počas vojenskej akcie zníži útočnú, obrannú, búraciu a vraždiacu silu protivníkových jednotiek o 2 až 8 %.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 20 C 2 M 4
RasyGoblin, Troll, Nemrtvy

Sialenstvo

Počas vojenského ťaženia alebo obrany kráľovstva zvýši búraciu a vraždiacu silu zosielateľových jednotiek a zároveň zníži ich životnosť o 5 až 10 percent.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 40 B 2 C 2 M 2
RasyGoblin, Zviera

Uzdravovanie

Zvyšuje životnosť jednotiek v boji o 5 až 15 percent.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania75 %
Cena vyvolaniaS 40 B 6 Z 6
RasyClovek, Elf, Kobold

Ziva voda

Po boji oživí zosieľateľovi 2 až 10 padlých jednotiek každého druhu okrem nemŕtvych.

Typutocne, obranne, POST
Úspešnosť vyvolania75 %
Cena vyvolaniaS 50 B 6 Z 2 M 6
RasyElf, Zviera

Negacia

Zabráni útočníkovi použiť útočné kúzlo, artefakt alebo aj kúzlo aj artefakt.

Typobranne, PRE
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 30 B 1 Z 1 C 1 M 1
RasyVsetky

Hmla

Znižuje búraciu a vraždiacu silu obom aktérom vojnového konfliktu o 10 až 25 percent.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 35 Z 2 M 4
RasyGoblin, Nemrtvy, Zviera

Kysly dazd

Znižuje životnosť a útočnú a obrannú silu protivníkovým jednotkám o 3 až 8 percent.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 40 Z 1 M 6
RasyTroll, Nemrtvy, Kobold

Iluzia

Vytvorí 2 až 10 klonov jednotiek každého druhu, ktoré sa účastnia vojnového konfliktu. Tieto jednotky sa podieľajú na útočnej a obrannej sile, na búraní a vraždení, nie však na braní koristi.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 40 B 3 Z 1 C 1 M 3
RasyClovek, Trpaslik, Nemrtvy

Volanie draka

Privolá z pustatiny na pomoc vo vojnovom konflikte 2 až 10 drakov. Po skončení konfliktu preživší drakci odídu späť do pustatiny.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 40 Z 1 C 1 M 10
RasyTrpaslik, Kobold

Zhon

Zníži únavu jednotiek z vojnového ťaženia o 5 až 10%.

Typutocne, PRE
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 30 B 2 Z 2
RasyElf, Trpaslik, Goblin

Kotva

Zvýši únavu útočníkových jednotiek o 5 až 10 %.

Typobranne, PRE
Úspešnosť vyvolania75 %
Cena vyvolaniaS 30 C 2 M 2
RasyClovek, Troll, Nemrtvy, Zviera

Slepota

Protivníkovi vyradí z boja 3 až 15 jednotiek každého druhu.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 20 Z 1 M 1
RasyClovek, Goblin, Kobold

Stit

Zvýši obrannú silu a životnosť zosieľateľových jednotiek o 3 až 10 percent.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 15 B 2 Z 2
RasyClovek, Trpaslik, Troll

Kamenna pokozka

Zvýši životnosť zosieľateľových jednotiek o 10 až 20 percent, ale zároveň zníži ich nosnosť pri braní koristi o rovnaké percento.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania80 %
Cena vyvolaniaS 20 B 3 Z 3 C 3
RasyElf, Trpaslik, Troll, Zviera

Povstanie mrtvych

Obrancovi umožní oživiť 5 až 10 padlých útočníkových jednotiek každého druhu a pripojiť ich k svojej armáde.

Typobranne, POST
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 60 B 3 M 3
RasyNemrtvy

Blyskavica

Zabije protivníkovi pred bojom 3 až 10 jednotiek každého druhu.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 30 B 6 C 6
RasyElf, Goblin

Otrava

Protivníkovi pred bojom otrávi 2 až 5 percent jednotiek každého druhu.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 35 Z 3 T 3
RasyClovek, Trpaslik, Nemrtvy, Kobold

Hromobitie

Zaženie z bojiska 5 až 10 percent protivníkovych jednotiek.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 40 B 2 Z 2 C 2
RasyElf, Troll, Zviera

Vietor

Zaženie z bojiska 5-10% lietajúcich jednotiek a zníži vraždiacu silu streleckých jednotiek o 6-12%.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 35 B 5 M 1
RasyClovek, Demon

Motivacia

Zvýši iniciatívu všetkých zosielateľových jednotiek o 10-20%.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 45 B 1 C 1 M 1
RasyElf, Trpaslik, Demon

Panika

Zníži všetky parametre protivníkovej armády (US, OS, VS, BS, HP nosnosť) o 4 až 8%.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania65 %
Cena vyvolaniaS 45 C 1 M 1 T 1
RasyDemon

Levitacia

Pozemnú jednotku s najvyššou bojovou hodnotou v armáde zmení na lietajúcu s rovnakým typom útoku. Neplatí pre extra jednotky, bojové stroje a špeciálne jednotky.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania50 %
Cena vyvolaniaS 55 B 5
RasyVsetky

Ohniva stena

Ohnivá stena zabije 2-8% protivníkovych jednotiek s iniciativou väčšou ako 4-6.

Typutocne, obranne, PRE
Úspešnosť vyvolania70 %
Cena vyvolaniaS 65 C 4 T 1
RasyVsetky

Processing time: 0.001537