Rasa -nezvolena

Špionáž

Špionáž sa používa na podporu bojových akcií a je dosť silným nástrojom na ničenie nepriateľov a získavanie strategických informácií o nich.

Základným predpokladom na využívanie špionážnych akcií je prítomnosť zvedov v kráľovstve a otvorenie časopriestorovej brány, cez ktorú zvedi cestujú medzi kráľovstvami. Zvedi obývajú priestory v paláci a vo vojenských stavbách. Ich cvičenie prebieha iba vo vežiach s istou pravdepodobnosťou rozdielnou pre každú rasu (možno ju nájsť pri výpise parametrov stavby Veža pre danú rasu). Táto pravdepodobnosť rastie s každou postavenou vežou o 0.2%. Denný prírastok zvedov je závislý od počtu veží a od rasy. Zvedov je možné takisto nakupovať v bazáre a na čiernom trhu, ak ich však budeme mať viac ako ubytovacích priestov pre zvedov, budú sa rozpúšťať rýchlosťou 1/4 z počtu nad priestory každý herný deň.

Každá špionážna akcia má svoju základnú úspešnosť, táto sa znižuje či zvyšuje v závislosti od viacerých vplyvov. Úspešnosť špionážnych akcií závisí od pomeru počtu vyslaných zvedov k počtu zvedov, ktorí sú v cieľovom kráľovstve. Ďalej úspešnosť ovplyvňuje aj pomer investícií do špionážneho výskumu, počet veží a skladov v cieľovom kráľovstve a v neposlednom rade pomer rozlôh oboch kráľovstiev. Pri neúspešnej akcii zvyčajne istú časť zvedov chytia a popravia (1/6 až 1/3 z počtu vyslaných). Po neúspešnej akcii sa zvedi vracajú späť do kráľovstva hneď nasledujúci deň bez ohľadu na dĺžku trvania tej-ktorej špionážnej akcie.

Zvedov môžme vysielať na rôzne typy špionážnych akcií. Niektoré sú informačné a iné ničiace. Zvedi, ktorých vyšleme do akcie opustia cez časopriestorovú bránu kráľovstvo a vracajú sa späť o istý počet dní závislých od typu akcie. Výsledok akcie sa dozvieme okamžite po vyslaní zvedov. Zvedov môžeme vyslať všetkých naraz alebo po menších skupinkách. Prípadná korisť, ktorú zvedi nesú príde zarovno s nimi.

V cieľovom kráľovstve pri úspešnej akcii rastie index terroru alebo index zničenosti v závislosti od toho či bola sposobené škody na populácii (rastie IT) alebo bol poškodený iný aspek kráľovstva (rastie IZ).

Výšku spáchaných škôd pri škodlivých špionážnych akciách okrem počtu zvedov ovlyvňuje aj veľkosť IT resp. IZ v cieľovom kráľovstve. Pri nulových indexoch su škody normálne v rozsahu uvedenom v parametroch špionážnej akcie * počet zvedov, pri zvyšujúcej sa hodnote indexov výška škôd klesá a pri hodnote nad 100 sú spôsobené škody nulové. Na výšku škôd má vplyv aj rasový parameter - nosnosť zvedov.

Popis špionážnych akcií

Processing time: 0.000604