Rasa -nezvolena

Banka

Banka poskytuje panovníkom možnosť preklenúť dočasný nedostatok zlata, materiálu a surovín. Maximálna výška pôžičky je stanovená podľa aktuálnej produkcie danej komodity v kráľovstve. Momentálne je jej hranica určená trojnásobkom momentálnej produkcie. Na zapožičaný objem je okamžite uvalený 25% jednorázový úrok. Komodity je možné požičať si znovu až po splatení predchádzajúcej pôžičky. Zapožičané komodity je možné splácať automaticky alebo aj manuálne. Automatické splácanie je nevoliteľné a prebieha na prelome každého hracieho dňa. Výška automatických splátok sa odvodzuje od výšky nadprodukcie danej komodity v kráľovstve a momentálne je stanovená na polovicu nadprodukcie v daný deň. Pri manuálnom splácaní, môže hráč jednorázovo vrátiť časť zapožičanej sumy.

Kráľovstvo, ktoré ma dlhy v banke, nemôže posielať komodity, ktoré ma zapožičané v banke karavánou svojim susedom. Banku nie je možné používať počas ochrany.

Processing time: 0.000453