Rasa -nezvolena

Bazár

Bazár umožňuje v istom meradle získať chýbajúce komodity počas počiatočnej ochrannej doby. Po skončení ochrannej doby, bazár už nie je možné využívať. V bazáre je možnosť nakupovať potraviny, materiál, manu, obyvateľov, mágov alebo zvedov. Platidlom je zlato. Každá položka má pevný výmenný kurz. Nakúpená komodita je ihneď po zaplatení príslušného obnosu zlata presunutá do nášho kráľovstva. V bazáre takisto môžeme aj predávať, ale iba materiál a potraviny. V prípade predaja platia trochu nevýhodnejšie výmenné pomery, ktoré sú tiež pevné. Okamžite po predaji komodít je príslušná čiastka zlata prevedená do skladov kráľovstva.

Processing time: 0.000578