Rasa -nezvolena

Dražba

Dražba funguje na jednoduchom princípe. Dajú sa na nej nakupovať rôzne armádne jednotky a artefakty. Položky do dražby pravidelne prihadzuje systém za základnú vyvolávaciu cenu, a hráči na dražbe nemôžu ponúkať svoje jednotky ani artefakty. Hráč, ktorý má záujem niektorú položku kúpiť, musí ponúknuť o 5% vyššiu sumu ako je aktuálna ponuka. Ak už niektorý hráč za jednotky ponúkol cenu, je možné jeho ponuku preplatiť o 5% vyšsou sumou. Dražba funguje v reálnom čase a položka, pri ktorej poslednú ponuku 10 minút nikto nezvýšil, pripadne hráčovi, ktorý posledný ponúkol najvyššiu sumu. Položky, o ktoré dlhšiu dobu nie je záujem systém po čase stiahne a nahradí ich inými.

Do dražby sa môže zapojiť iba aktívne kráľovstvo, ktorému už skončila ochranná doba.

Processing time: 0.000483