Rasa -nezvolena

Trh

Súčasný trh je variácia na bazár s tým, že nákupná a predajná cena tovaru sa odvíja od ponuky a dopytu po tovare. Na rozdiel od bazáru je však možné na trhu obchodovať aj s artefaktami. Zásoby artefaktov sú obmedzené iba na tovar ktorý hráči predajú plus pár kusov, ktoré prihodí systém, zásoby ostatných komodít sú neobmedzené. Každé kráľovstvo má limity na objem nákupu a predaja tovaru na trhu. Limit je rovnaký na nákup aj na predaj a jeho hodnota je uvádzaná v zlate, ktoré je možné získať predajom komodít alebo v zlate, za ktoré je možné na trhu nakúpiť komodity. Hodnota oboch limitov každý deň narastie o sumu (450 + 5*slava). Nákup alebo predaj na trhu je možné realizovať iba v prípade, že sa vmestí do aktuálneho limitu. Po vyčerpaní limitu nie je možné realizovať ďalšie obchody a je potrebné počkať na navýšenie limitov. Aktuálna hodnota limitov je uvedená na obrazovke trhu.

Predaj aj nákup sa uskutočňujú prakticky okamžite. Po predaji je získané zlato okamžite k dispozícii na použitie a po nákupe všetok ostatný tovar tiež. Špeciálnou komoditou na trhu sú obyvatelia, tych je možné iba nakupovať a ich cena je pevná. Predané artefakty sa na trhu neobjavia hneď, ale až po uplynutí náhodnej doby.

Processing time: 0.000422