Rasa -nezvolena

Poďakovanie

V prvom rade patrí poďakovanie IKO-vi alias Ivanovi Kováčovi, za vytvorenie predobrazu tejto hry - Overlandu 2. Bohužial táto hra už dávnejšie ukončila svoje fungovanie. Infomácie o nej možno nájsť na adrese http://overland.vision.sk alebo http://www.vision.sk/overland/.

Na druhom mieste by som rád poďakoval Peso-vi alias Pavlovi Szeteiovi za vytvorenie prvého klonu Overlandu zvaného Afterland, ktorý dodal hre nové možnosti a nápady. Ďalej mu patrí vďaka za poskytnuté zdrojové kódy hier piškvorky a šach.

A v neposlednom rade patrí vďaka Shakovi za spáchanie grafickej stránky hry, Shamanovi za kopec dobrých nových nápadov a za nervy, ktoré so mnou isto strácal pri komunikácii cez ICQ. Ďalej vďaka patrí TiPi-mu, dUfUs-ovi, M@rt-ovi, Klimi, Guru-ovi, Raa-ovi, Wonderovi, Merlinovi, Surem, Barney-mu, Friďovi, Foltestovi, Prasákovi, Thristovi a ďalším, ktorí pomohli pri testovaní a prispeli rôznymi nápadmi a podnetmi. Vďaka takisto Sezu-ovi, Merlinovi a iným za nakreslenie smajlíkov na fóra. Myr a Ravalahovi za preklad hry do českého jazyka. Ak som na niekoho nedopatrením pozabudol, prosím o odpustenie.

Veľká vďaka patrí TiPi-mu, Shaman-ovi, Surem a Kandelábrovi za opravu gramatických chýb v manuále a za doplnenie diakritiky.

Svoju zásluhu na rozvoji hry majú aj Merlin, Elrond, Friďo, Peso, Bigi, TiPi, Kandelaber, Hako, Maniak8, Fier a ostatní ktorí majú na svedomí príbehy ... či už niektoré časti vymysleli alebo napísali alebo zmanažovali ich vznik. Thx!

Processing time: 0.000531