Rasa -nezvolena

Obrana

Pri napadnutí kráľovstva všetky vycvičené jednotky bránia kráľovstvo automaticky. Obranná sila kráľovstva je zložená z obrannej sily armádnych jednotiek plus obrana za jednotlivé budovy prepočítaná pomerne k zaplneniu priestorov v armádnych budovách. Únava jednotiek má pri obrane vplyv iba na veľkosť vraždiacej sily. Obranu zvyšuje aj špeciálna stavba "Obranný Val" a aliančná stavba "Hradby". Na vylepšenie obrany kráľovstva je možné nastaviť obranné kúzlo a každému druhu jednotiek aj obranný artefakt. Tieto sa podľa nastavených podmienok automaticky použijú, či už na vylepšenie vlastností našich brániacich jednotiek, alebo na zhoršenie vlastností súperových útočiacich jednotiek. Ak nastavíme vyšší počet artefaktov do obrany, zníži sa ich neúspešnosť použitia o 1/40 za každý artefakt naviac.

Obyvatelia pri obrane kráľovstva prispievajú obrannou silou 1 na každého obyvateľa. Viazaní obyvatelia prispievajú 1/2 vraždiacej sily a voľní obyvatelia 1. Podobne ako obyvatelia aj zvedi a mágovia prispievajú obrannou a vraždiacou silou k obrane kráľovstva. Každý mág poskytuje 45 OS a 50 VS. Každý zved prítomný v kráľovstve poskytuje 30 OS a 35 VS.

Na vyvolanie nastaveného obranného kúzla je potrebné mať splnené všetky podmienky, ktoré vyžaduje, jednak je potrebné mať dostatočnú silu mágov, ďalej dostatok many a ostatných spiritov. Obranný artefakt sa použije iba ak zadaný artefakt máme, preto je dobré nastaviť taký, ktorého máme dostatočný počet ale s ohľadom na jeho použiteľnosť pri obrane. Počet použitých artefaktov pri obrane je 1-20. Čím vačší počet artefaktov sa použije, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa ich podarí úspešne použiť a zároveň s vyšsím počtom artefaktov rastie aj ich účinok.

Aby sa zbytočne neplytvalo kúzlami a artefaktami pri obrane voči útočníkom, ktorí nám neuškodia, je možné nastaviť si pri akom pomere útočníkovej útočnej sily k obrancovej obrannej sile sa majú nastavené kúzla a artefakty použiť. Pomer síl sa počíta na základe síl pred výpočtom strát a pred zoslaním kúziel a artefaktov na oboch stranách.

Do obrany je možné zaradiť aj jedného hrdinu, ktorý pri obrane použije svoje schopnosti, a ak prežije dokáže získať aj menší počet skúseností.

Processing time: 0.000527