Rasa -nezvolena

Ekonomika

Spravovanie kráľovstva nie je vôbec jednoduchá vec. Treba zvládnuť základné ekonomické pravidlá a takticky premyslieť postupnosť krokov pri rozvoji kráľovstva tak, aby kráľovstvo bolo schopné uživiť sa a malo perspektívu prežitia a ďalšieho rozvoja.

Základné komodity potrebné na chod kráľovstva sú zlato, materiál, knihy a potraviny. Netreba však zabudnúť ani na obyvateľstvo, ktoré je potrebné na stavbu a údržbu budov a ďalej na manu, prípadne na jednotlivé magické spirity potrebné pre používanie mágie.

Na začiatku má každý panovník k dispozícii obmedzené množstvo prostriedkov, z ktorých musí na začiatku vyťažiť čo najviac. Hlavne je potrebné rozvinúť ekonomiku tak, aby bol zaručený dostatočný prísun zlata, materiálu a kníh na ďalší rozvoj a údržbu kráľovstva a aby bol dostatok potravín na výživu obyvateľov. Prehľad o produkcii a spotrebe je možné získať v statuse kráľovstva. Produkcia a skladovanie komodít sa prevažne odohráva v jednotlivých typoch budov. Každá rasa v týchto budovach dokáže vyprodukovať rozdielne množstvo komodít a takisto uskladniť v nich rôzne množstvo komodít. Zásoby kníh nie su ničím obmedzené.

Zlato je komodita, ktorá sa prevažne ťaží v baniach. Čím viac baní je v kráľovstve, tým viac zlata je schopné vyprodukovať. Zlato sa využíva pri stavaní stavieb, na platenie údržby stavieb, na platenie výskumu, na platenie regrútovacích poplatkov pre novú armádu, na platenie udržiavacích nákladov pre armádne jednotky a je základnou zmennou jednotkou pri obchodoch či už v lokálnom bazáre alebo na trhu. Menšie množstvo zlata produkujú aj niektoré ďalšie stavby a malý výnos dokáže kráľovstvo získať aj na výbere daní od obyvateľstva. Existujú aj artefakty a kúzla pomocou ktorých je možné získať menší obnos zlata.

Materiál je komodita, ktorá sa prevažne získava v dielňach. Obdobne ako u zlata platí - čím viac dielní, tým viac materiálu dokáže kráľovstvo vyprodukovať. Materiál sa používa na výstavbu nových budov, na údržbu už existujúcich stavieb, na platenie regrútovacích poplatkov pre novú armádu, na platenie udržiavacích nákladov pre armádne jednotky. Existujú aj artefakty a kúzla pomocou ktorých je možné získať menšie množstvo materiálu. S materiálom sa dá obchodovať v bazáre a na trhu.

Knihy sú potrebné hlavne na rozvoj vied v kráľovstve. Ich hlavnou producentskou stavbou sú školy, ale menšie množstvo produkuje aj palác a chrámy a niektoré iné špeciálne alebo aliančné stavby. Knihy sú okrem vied potrebné na stavbu a upgrade niektorých špeciálnych a aliančných stavieb a na zvyšovanie úrovne hrdinov.

Potraviny sa v prevažnej miere získavajú vo farmách. Sú potrebné na výživu obyvateľov a armády. Pri nedostatku potravín vojaci dezertujú a obyvatelia opúšťajú kráľovstvo alebo hynú od hladu. Potraviny je možné predávať aj kupovať v bazáre aj na trhu.

Mana sa využíva na prevádzkovanie mágie, na udržiavanie činnosti permanentných kúzel, na udržiavanie armádnych jednotiek. Manu produkujú osadené kryštaly v magických územiach, neosadené kryštaly a niektoré špeciálne stavby.

Ako už bolo vyššie spomenuté, zlato aj materiál sa používajú nielen na stavbu budov, ale aj na ich údržbu. Údržba každej stavby vyžaduje istý počet obyvateľov a istý počet zlata a materiálu. Aby to nebolo až také jednoduché, udržiavacie náklady na stavby rastú lineárne s rastúcou rozlohou kráľovstva s koeficientom (rozloha + 430)/510. Koeficient sa može meniť v závislosti od rasy. Z toho vyplýva, že pri určitej rozlohe sa môže stať neefektívnym už aj stavanie nových baní či dielní a ekonomika skolabuje pretože stavby budú vyžadovať na údržbu viac prostriedkov ako budu schopné vyprodukovať. Na to je potrebné pamätať pri výstavbe a premyslieť si postupnosť krokov. Kvalitne fungujúca ekonomika je základom každého úspechu v hre.

Vyprodukované komodity, ktoré sa nevyužijú na chod kráľovstva sa uskladňujú v skladových priestoroch niektorých budov (čo kde a koľko si je potrebné zistiť v sekcii o stavbách). Skladových priestorov je obmedzené množstvo, preto nie je možné produkovať nadbytok donekonečna. Komodity, pre ktoré v kráľovstve nie je dostatok skladových priestorov sa časom začnú znehodnocovať a je nutné ich zlikvidovať. Likvidácia sa deje automaticky bez prispenia hráča. Na prelome každého dňa je zlikvidovaná 1/4 zásob, pre ktoré nie sú skladovacie priestory.

Pri nedostatku udržiavacích komodít sa rozpúšťajú armádne jednotky ktoré potrebujú nedostatkovú komoditu na svoje udržiavanie. Pri vyššom deficite materiálu alebo zlata sa začnú postupne búrať aj budovy. Nedostatok voľných obyvateľov vplýva na produkciu ekonomických stavieb v rozsahu do -15%.

Processing time: 0.000590