Rasa -nezvolena

Sláva

Sláva je základným ukazovateľom úspešnosti hráča. Jej výška určuje jeho umiestnenie v zozname najúspešnejších hráčov v tzv. TOP-e na konci epochy.

Sláva sa skladá z dvoch nezávislých zložiek: z hodnoty kráľovstva a zo slávy získanej za činnosť proti iným kráľovstvám.

Hodnota kráľovstva vyjadruje jeho ekonomickú hodnotu vyrátanú ako súčet hodnôt všetkého čo sa v kráľovstve nachádza spriemerované za všetky dni existencie kráľovstva.

Získava sa pri úspešných vojenských ťaženiach proti iným kráľovstvám, pri niektorých špionážnych akciách alebo pri úspešnom použití niektorých ničiacich kúzel alebo artefaktov na súpera a v prípade zruinovania protivníkového kraľovstva je tiež možné získať menšie množstvo slávy. Mimo aliančnej vojny, je zisk slávy polovičný v porovnaní so ziskom počas aliančnej vojny.

Veľkosť získanej slávy zavisí výhradne iba od škôd, ktoré sú spôsobené cieľovému kráľovstvu. Nezáleží na spôsobe, ktorým sú škody spáchané, či ich spôsobili zvedi, mágovia, armáda, voodoo artefakty alebo špeciálne vlastnosti jednotiek.

Slávu je možné v menšom množstve získať aj po úspešnom zruinovaní cudzieho kráľovstva či už armádou, kúzlom, artefaktom alebo pri špionážnej akcii. Výška slávy v tomto prípade je určená podľa rozlohy zruinovaného kráľovstva vzorcom 4*rozloha/1000.

Veľkosť slávy vplýva hlavne na umiestnenie kráľovstiev v top-ke, ale mimo to ovplyvňuje limit na veľkosť zásob artefaktov v kráľovstve a limit na obchodovanie na trhu.

Processing time: 0.000677