Rasa -nezvolena

Ochranne indexy

Ochranné indexy znižujú veľkosť škôd páchaných na kráľovstve a istým spôsobom kráľovstvo chránia pred totálnym zničením. Ochranne indexy sú dva - index zničenosti (ďalej IZ) a index terroru (ďalej IT). Oba indexy sa líšia tým, čo vlastne chránia. IT ochraňuje populáciu kráľovstva (obyvateľstvo, zvedov, mágov, armádne jednotky a hrdinov). IZ ochraňuje ekonomiku kráľovstva (budovy, územie, magické uzemia, zdroje, artefakty). Oba indexy vplývajú na veľkosť škôd pri všetkych nepriateľských akciách proti kráľovstvu.

IZ rastie po každej nepriateľskej akcii, ktorá poškodila ekonomiku kráľovstva. Veľkosť nárastu je závislá od veľkosti spôsobených škôd. Každá vec v kráľovstve má svoju interne priradenú hodnotu, ktorá určuje jej cenu. Súčet hodnôt všetkých vecí v kráľovstve určuje celkovú hodnotu kráľovstva. Veľkosť spôsobenej škody je vyjadrená hodnotou vecí, ktoré kráľovstvo po akcii stratilo. Index zničenosti po každej akcii narastie o hodnotu (700 * veľkosť_spôsobených_škôd)/hodnota_kráľovstva_pred_akciou.

IT rastie po každej nepriateľskej akcii, ktorá poškodila populáciu kráľovstva. Podobne ako v pripade IZ aj IT rastie na základe spôsobených škôd. Škody sa určujú podobne, ibaže sa odvíjajú od iných súčastí kráľovstva a ich hodnôt. Index terroru narastie po každej nepriateľskej akcii, ktorá poškodila populáciu kráľovstva o hodnotu (500 * veľkosť_spôsobených_škôd)/hodnota_populácie_kráľostva_pred_akciou.

Oba indexy vplývajú na všetky akcie (útok armádou, špionáž, nepriateľské kúzla, voodoo artefakty). Vo všetkych prípadoch vplývaju iba na veľkosť škôd (alebo v niektorých prípadoch veľkosť koristi) ale nie na úspešnosť akcií. Pri útokoch má IZ cieľového kráľovstva vplyv na veľkost búracej sily jednotiek, na nosnosť jednotiek a špeciálne vlastnosti jednotiek a hrdinov poškodzujúce ekonomiku. IT vplyva pri útokoch na veľkosť vraždiacej sily jednotiek, na nosnosť jednotiek pri prepadnutí a na špeciálne vlastnosti jednotiek a hrdinov poškodzujúce populáciu. Pri kúzlach, voodoo artefaktoch a špionážnych akciách záleží od toho čomu škodia. Ak škodia populácii, má vplyv na veľkosť škôd IT, ak škodia niečomu inému, veľkosť škôd ovplyvňuje IZ.

Pri špeciálnych vlastnostiach jednotiek a pri zručnostiach hrdinov sa vplyv IT alebo IZ (ďalej IDX) zarátava podľa vzorca (200 - MIN(IDX, 200))/200. V ostatných prípadoch to je (100 - MIN(IDX, 100))/100.

Oba ochranné indexy sa skladajú z dvoch zložiek. Z online zložky a offline zložky. Veľkosť indexu je súčtom veľkosti oboch zložiek. V offline zložke su zarátané všetky nárasty indexu od poslednj akcie hráča v kráľovstve. Online zložka obsahuje všetky nárasty indexu počas prihlásenia hráča v kráľovstve. V momente akcie hráča v kráľovstve sa obsah offline zložky prenáša do online zložky a offline zložka sa nuluje. Rozdielnosť týchto zložiek je v rýchlosti klesania ich hodnoty. Offline zložka klesá polovičnou rýchlosťou ako online zložka a teda istým spôsobom ochraňuje hráčov, ktorí nemajú tak často prístup do svojho kráľovstva.

Oba indexy klesajú podľa rovnakého vzorca. Online zložka klesne každý deň o MIN(7, hodnota/12) a offline zložka o polovicu tejto hodnoty.

Medzi ochranné indexy patrí aj index aliancie. Jeho hodnota je priamo viditeľná v informáciách o hráčovi a udáva sa v percentách. Určuje sa na základe intenzity bojov v aliančných vojnách. Čím vyššia intenzita bojov, tým je index aliancie nižší a tým menšie škody môžu spôsobovať kráľovstvá, ktoré sa nezúčastňujú vojny kráľovstvám čo sú vo vojne. Index aliancie pretrváva aj po skončení vojny a postupom času klesá.

Processing time: 0.000366