Rasa -nezvolena

Mapa

Mapa v grafickom ponímaní, ako to je v reálnom živote, v hre neexistuje. Je iba textovou tabuľkou, ktorá zobrazuje informácie o existujúcich kráľovstvách. Jednotlivé ostrovy ako keby viseli vo vákuu, preto na vojenské alebo špionážne akcie je potrebné otvárať kúzlom časopriestorovú bránu, ktorá zabezpečí presun armád alebo špiónov medzi zdrojovým a cieľovým kráľovstvom. Brána sa neotvára na konkrétne zvolené kráľovstvo, ale na cudzie kráľovstvá vo všeobecnosti. Takže jednorázovo vytvorenú časopriestorovú bránu je možné použiť na interakciu s viacerými kráľovstvami.

Mapa hráčov je vlastne len zoznamom hráčov, ktorí majú založené kráľovstvo. V mape sú samozrejme uvedené nasledovné údaje o hráčovi: identifikačné číslo, názov kráľovstva, meno panovníka, zvolenú rasu, rozlohu kráľovstva. Tieto informácie sú verejné a je možne ich ľubovoľne filtrovať podľa rôznych kritérií a takisto aj zoraďovať. Na výber podľa reťazcov znakov sa používajú regulárne výrazy, na výber číselných hodnôt je možné zvoliť číselný interval.

Na mape su farebne odlíšené kráľovstvá, ktoré sú pod ochranou (tmavozelená), kráľovstvá zablokované (tmavočervená), kráľovstvá v ruinách a suspendnuté (tmavošedá). Vlastné kráľovstvo má tiež odlišnú farbu od ostatných a to (tmovomodrú). Takisto susedia z aliancie sú na mape vyznačený odlišnou farbou (bledomodrou). Posledná rozlišujúca farba vyskytujúca sa na mape (tmavooranžová) označuje ciele, proti ktorým systém ochrany umožní vykonávať vojnové ťaženia. Kráľovstvá ktoré sa zúčastňujú na aliančných vojnách sú na mape označené ikonkou s prekríženými mečmi.

Veľmi dôležitým údajom kráľovstva je identifikačné číslo kráľovstva označované # alebo KID. Podľa tohoto čísla sú prakticky vyberané ciele pre špionáž, mágiu, vojnové ťaženia a pre zosielanie voodoo artefaktov.

V každom riadku mapy sa nachádzajú ikonky, ktoré je možné použiť na interakciu so zvoleným kráľovstvom. Jednak je možné si ho vybrať ako predvolený cieľ pre všetky nepriateľské akcie pomocou ikonky C. Ďalej je možné poslať panovníkovi zvoleného kráľovstva diplomatickú poštu (tzv. posol) pomocou ikonky P. Ďalej je možné zoslať okamžite na zvolené kráľovstvo kúzlo vízia pomocou ikonky V. Predposledná ikonka umožnuje otvoriť okno na poslanie armády do zvoleného kráľovstva U. A posledná ikonka I umožňuje zobraziť informácie týkajúce sa vybratého kráľovstva.

Processing time: 0.000275