Rasa -nezvolena

Rady pre začiatočníkov

Začíname s Bohyňou TiPi

Regrutovanie magickych jednotiek podla Rony

Po založení kráľovstva je najdôležitejšie sa ihneď do kráľovstva prihlásiť a začať ho budovať. Na začiatku treba rozvinúť najmä ekonomiku kráľovstva, tak aby bol zabezpečený trvalý a dostatočne veľký príjem základných komodít - zlata (produkuje sa v baniach), materiálu (produkuje sa v dielňach), potravín (produkujú sa vo farmách a dedinách),kníh (produkujú sa v školách) a v neposlednom rade aj obyvateľov. Na začiatku je k dispozícii iba maličké územie, ktoré sotva postačí na existenciu dobre fungujúceho kráľovstva. Preto je po zastavaní väčšej časti tohoto územia, potrebné začať zaobstarávať nové územia. Získavanie nových územi sa deje pri osídľovaní. Na osídľovanie je potrebné mať dostatok zlata a materiálu a k tomu ešte armádne jednotky pechota. Za deň je na začiatku kráľovstvo schopné osídliť 4 akre. Pechota sa regrútuje z voľných obyvateľov v zbrojniciach. Čím viac zbrojníc je v kráľovstve postavených, tým viac pechoty je schopné regrútovať. Cena osídľovania s rastúcou rozlohou rastie a takisto je na osídlenie jedného nového akra územia potrebné väčšie množstvo pechoty, preto treba stavať dostatok ekonomických budov a zbrojníc aby kráľovstvo mohlo plynulo zväčšovať svoju rozlohu a nezaostávalo svojou rozlohou za svojimi susedmi. Pretože platí čím viac územia má kráľovstvo k dispozícii, tým má viac priestorov na stavanie budov a následne z budov dokáže vyťažiť viac komodít potrebných na ďalší rozvoj kráľovstva. Je síce potrebné osídľovať čo najviac, ale na druhú stranu to netreba veľmi preháňať, pretože veľké množstvo nezastavaného územia neposkytuje žiadnu výhodu. Preto je dobré osídľovať uvážlivo, tak aby novo osídlené územia bolo možné z príjmov zastavať budovami.

Popri rozvoji ekonomiky netreba zabúdať ani na obyvateľov kráľovstva, pretože bez nich nie je možné kráľovstvo budovať. Sú dva typy obyvateľov - viazaní a voľní. Viazaní obyvatelia sú tí, ktorí sú zamestnaní v postavených budovach a podielajú sa na ich fungovaní a údržbe. Viazaných obyvateľov nie je možné využívať na iné činnosti. Voľní obyvatelia sú viac-menej nezamestnaní, preto je ich možné najať na stavbu nových stavieb alebo povolať ich do armády. Dostatok voľných obyvateľov si zabezpečíte stavbou dedín alebo miest. Dediny a mestá poskytujú obytné prietory pre obyvateľstvo. Priestory potrebujú aj voľní aj viazaní obyvatelia. Nárast počtu obyvateľov je závislý od dostatku potravín a voľných ubytovacích kapacít. Rýchlosť rastu je tiež závislá od populačného indexu zvolenej rasy.

Netreba zabúdať na rozvoj vied. Na zaćiatku je dobré investovať počiatočné zásoby kníh do vied skôr ako začnete stavať. Rozvoj vied sa zabezpečuje investovaním kníh do rôznych vedných odborov. Zo začiatku je lepšie preferovať ekonomické vedy (alchýmia, remeslá, kamenárstvo, hospodárstvo), ktoré podporia produkciu zlata a materiálu v baniach resp. dielňach resp. zlacnia výstavbu stavieb a tak umožnia rýchlejší rozvoj kráľovstva. Knihy produkuje stavba škola, takže na zrýchlenie rozvoja vied sa oplatí postaviť viacero škôl.

Ku koncu počiatočnej ochrannej doby, ktorá trvá 96 dní (48 hodín reálneho času) je dobré začať opevňovať postavené budovy, aby boli chránene pred prípadnými útokmi zo strany iných kráľovstiev. Takisto netreba zabudnúť na budovanie armády, ktorá síce nie je zo začiatku až tak potrebná, ale zabezpečí aspoň základnú ochranu pred ostatnými kráľovstvami. Armádu je však možné budovať, až keď je pre ňu postavených dostatok obytných priestorov. Tieto sa nachádzajú v armádnych budovách - hradoch, pevnostiach a vežiach. Armádne priestory sú taktiež potrebné pre pechotu, ktorá sa využíva na osídľovanie.

Pred koncom ochrannej doby je takisto rozumné mať zakúzlené ochranné kúzla. Na ich vykúzlenie je potrebné mať dostatok mágov schopných kúzliť a takisto dostatok magickej energie uloženej v spiritoch. Dostatok mágov si zapezpečíme postavením chrámu(-mov), ktoré jednak poskytujú pre mágov potrebné ubytovacie priestory, ale takisto sa v nich mágovia aj cvičia. Magická energia sa získava z magických území. Tieto majú rôznu farbu, takisto ako sú rôzne aj farby spiritov. Magické územia sa vytvárajú osadzovaním postavených kryštálov na voľné územie. Každé magické územie zaberá jeden aker a vyžaduje rôzny počet kryštálov (1-4) na svoje vytvorenie. Kryštály sa stavajú podobne ako normálne stavby, ibaže pokiaľ nie sú osadené do magického územia, nezaberajú žiadne územie.

Ak hodláte využívať špionáž alebo sa obávate, že by mohol niekto použiť špionáž proti Vám, je dobré postaviť veže. Veže ako také poskytujú okrem armádnych ubytovacích priestorov aj priestory pre ubytovanie zvedov. A zvedi sa v nich takisto cvičia. Väčší počet veží dokáže zabezpečiť dostatočnú ochranu voči špionáži a tiež poskytne dostatok zvedov ktorých môžme použiť na akcie proti iným kráľovstvám.

Netreba zabudnúť ani na stavanie špeciálnych stavieb, ktoré otvoria nové možnosti alebo umožnia vylepšiť rôzne aspekty kráľovstva.

Ako začať

Z počiatočných zásob zlata a materiálu je najlepšie postaviť ekonomické budovy (bane a dielne (z oboch čím viac, tým lepšie) a farmy (postačí 1 ks)). Keďže normálne sa stavby stavajú viac herných dní, je zbytočné dať stavať na začiatku, keď je málo prostriedkov, naraz viac stavieb rovnakého typu. Je lepšie zostávajúce prostriedky použiť na zrýchlené stavanie ekonomických stavieb. Síce zrýchlené stavanie vyžaduje väčšie náklady, ale takto postavené stavby sú pripravené ihneď začať produkovať komodity, ktoré je možné následne využiť na postavenie ďalších stavieb. Zvyšné zlato, ktoré zostane po postavení prvých stavieb v prvý deň, je možné buď investovať do vied alebo použiť na nákup materialu (v bazáre) na ďalšie stavanie. Počiatočné zásoby komodít je najlepšie minúť čo možno najefektívňejšie hneď v prvý deň.

Po minutí všetkých počiatočných zásob môžte začať pomaly použivať časové víry, ktoré dostáva každé kráľovstvo hneď po svojom založení na svoj rýchlejší rozvoj. Časové víry umožňujú kontrolovane zrýchliť plynutie času. Použitím jedného časového víru sa posunie čas v kráľovstve o jeden deň dopredu. Aktivovanie časového víru sa deje kliknutím na ikonku časového víru vľavo hore v stavovej lište. Vedľa ikonky vpravo je uvedený počet zostávajucich časových vírov a doba ich platnosi. Po uplynutí doby platnosti časových vírov o ne automaticky prídeme bez ich využitia. Preto je dobre hneď po založení kráľovstva rozumne minúť všetky víry, ktoré Vám boli na začiatku pridelené. Po aktivácii každého víru treba skontrolovať stav kráľovstva, pozrieť, či je možné postaviť ďalšie stavby skontrolovať stav zásob potravín a obyvateľov, prípadne, ak sú dáke väčšie prebytky zlata, je možné ich investovať do vied.

Na území, ktoré bolo pridelené po založení kráľovstva je dobré mať postavené približne stavby v nasledovnom počte - 1 dedina, 1-2 farmy, 1-3 zbrojnice a na zvyšnom území bane a dielne. Ak velkosť nezastavaného územia klesne pod 15 akrov, je potrebné začať osídlovať nové územie aby bolo kam stavať ďalšie nové stavby. Najskôr samozrejme treba naregrútovať potrebné množstvo pechoty. Pechota vyslaná na osídľovanie nového územia sa zmení na klasické obyvateľstvo, preto na osídľovanie ďalších územi je potrebné regrútovať pechotu novú. Nie je dobré osídľovať zbytočne veľa územia ak ich s produkciou ekonomiky Vášho kráľovstva nie ste schopný zastavať. Zo začiatku osídľovať takou rýchlosťou, aby ste mali voľných max. 10-30 akrov. Lepšie je voľné akre zastvať ekonomickými budovami (trebárs aj rýchlostavbou), ako produkovať zbytočne veľa nového voľného územia, ktoré bude lákať iných hráčov aby ho zabrali pre seba.

Aby nebolo potrebné sa starať veľmi o rast rozlohy, je dobré naučiť sa používať automatické regrútovanie a automatické osídľovanie, toto mierne odľahčí Vašu prácu na rozvoji kráľovstva. Je možné takisto použiť aj automatické stavanie stavieb, ale to odporúčam použiť iba na stavanie stavieb počas Vašej neprítomnosti alebo až v neskorších fázach hry keď hospodárenie so zdrojmi nie je až tak kritické.

Ak plánujete odísť od hry na dlhšiu dobu, odporúčam nastaviť automatické regrútovanie a osídľovanie a takisto objednať aj rozumný počet stavieb, ktoré by ste chceli postaviť, prípadne aj objednať dáke opevnenia na stavby. Pretože čas v kráľovstve beží nezávisle od toho, či ste do hry prihlásený alebo nie a v prípade nevyužívania vyprodukovaných zdrojov by sa zaplnili skladové zásoby a komodity by sa začali znehodnocovať a prišli by ste o ne bez úžitku.

Po zvládnutí základov budovania kráľovstva, ak Vás hra zaujala, odporúčam prečítať si po častiach príručku. Ak sa Vám po jej prečítaní bude zdať, že by ste vedeli postaviť kráľovstvo oveľa lepšie, máte možnosť kráľovstvo v menu Nastavenia resetnúť a uviesť ho do počiatočného stavu a začať ho budovať odznovu.

V prípade, že niektorým veciam ohľadne hry nerozumiete, v stavovej lište pod písmenkom H je fórum Pomocník, kde Vám skúsenejší hráči dokážu niektoré veci vysvetliť alebo aj poradiť ako postupovať v hre.

Velku roľu v hre hrá aliancia do ktorej sa kráľovstvo dostane. Hneď po vstupe do hry treba začať komunikovať s hráčmi v aliancii, zvoliť si nového šéfa aliancie, aby mohla aliancia fungovať. Kráľovstvá v aliancii, ktorá nie je dobre organizovaná majú v hre zhoršenú šancu na úspešné hranie.

Processing time: 0.000640