Rasa -nezvolena

Protektorát

Panovníci, ktorí nejakú dobu nemajú prístup na internet a tým padom ani do svojho kráľovstva, majú možnosť zabezpečiť na nejakú dobu ochranu svojmu kráľovstvu aktiváciou protektorátu. Počas doby trvania protektorátu sa v kráľovstve zastaví čas, nie je možné vykonávať v kráľovstve žiadne zmeny ale žiadne cudzie kráľovstvo nemôže podnikať žiadne akcie proti kráľovstvu v protektoráte.

Pred aktivovaním protektorátu nesmie kráľovstvo 24 dní podnikať žiadne akcie proti iným kráľovstvám. Maximálna doba trvania protektorátu je 384 herných dní (8 reálnych dní). Minimálna doba trvania protektorátu je 96 herných dní (dva reálne dni). Počas epochy je možné vstúpiť do protektorátu maximálne 3x, ale v súčte trvanie všetkých protektorátov nesmie presiahnuť dobu 384 herných dní. Počas protektrátu nebeži v kráľovstve čas, neprodukujú sa žiadne komodity ani sa neplatia udržiavacie náklady za budovy a armádu. Kým trvá protektorát, nie je možné sa do kráľovstva prihlásiť. Ako kompenzácia za stratený čas, sa počas protektorátu zarátavajú podobné bonusy ako za neodohraté dni pri neprihlasovaní sa do kráľovstva.

Protektorát nie je možné aktivovať posledných 5 dní epochy ani počas prvých 48 herných dní trvania aliančnej vojny.

Processing time: 0.000931