Rasa -nezvolena

Ruiny

Ruiny sú miestom mimo priestoru, kde sa stretávajú kráľovstvá o ktoré panovník stratil záujem, ale aj kráľovstvá, ktoré boli zničené protihráčmi alebo hladomorom. V zruinovaných kráľovstvách sa zastaví čas a nie je možné ich rozvíjať ani vykonávať v nich žiadne zmeny. Panovníci zruinovaných kráľovstiev majú naďalej možnosť prihlásiť sa do svojich kráľovstiev a prezerať si stav svojho kráľovstva, ktorý bol v okamihu ich odchodu do ruín a takisto im zostáva možnosť komunikovať na fórach. V prípade záujmu o rozohratie hry s novým kráľovstvom majú možnost zruinované kráľovstvo resetnúť a dostať ho tak do stavu, v akom by bolo po založení nového kráľovstva s tým rozdielom, že zostanú zachované informačné fóra, diplomacia a niektoré nastavenia.

Dobrovoľne sa môže kráľovstvo ocitnúť v ruinách ak sa jeho panovík rozhodne skončiť svoju vládu nad ním. Môže tak urobiť v menu Nastavenia/Kráľovstvo. Tam je aj spomínaná možnosť kráľovstvo resetnúť do počiatočného stavu.

Nedobrovoľných spôsobov ako sa dostať s kráľovstvom do ruín je viacero. Jednak sa do ruín kráľovstvo môže dostať po nezvládnutí prísunu potravín obyvateľom. Títo zomieraju od hladu a ak sa stav populácie zníži pod úroveň 10 obyvateľov (do počtu sa zarátavajú aj vojenské jednotky, mágovia a zvedovia), kráľovstvo zaniká a ocitá sa v ruinách. Takéto zníženie populácie nemusí byť vždy spôsobené iba hladomorom, ale môžu sa o to pričiniť aj iní hráči ktorí dokážu kúzlami, spionážou, artefaktmi alebo vojnovými ťaženiami zdecimovať počet obyvateľov a armádnych jednotiek pod hranicu 10 kusov a vtedy sa takisto ocitá takto postihnuté kráľovstvo v ruinách. Ďalším dôvodom na odchod kráľovstva do ruín, je zbúranie jeho paláca. Toto sa môže stať iba po útoku protihráča na kráľovstvo, ak jeho útok má zvyšnú búraciu silu po zbúraní všetkých opevnení a ostatných normálnych stavieb väčšiu ako 3000.

Za zruinovanie cudzieho kráľovstva akýmkoľvek spôsobom môže hráč získať menšie množstvo slávy. Vzorec na výpočet jej veľkosti je uvedený v časti manuálu, ktorá sa zaoberá slávou. Týmto spôsobom je možné získať slávu iba jeden krát za herný deň.

Informácie o zruinovaných kráľovstvách sú uvedené v informačnom fóre "Oznamy/Ruiny". Je tam informácia o tom kedy a prečo sa to ktoré kráľovstvo ocitlo v ruinách.

Processing time: 0.000518