Rasa -nezvolena

Nastavenia

V menu nastavenia je viacero možností ako hru mierne prispôsobiť tak aby Vám vyhovovala. Nastavenia sú rozdelené na viac častí.

V nastaveniach kráľovstva máme možnosť kráľovstvo buď opustiť, alebo resetnúť. Po opustení kráľovstvo putuje do ruín, hráč však má naďalej možnosť prihlasovať sa do systému a komunikovať s ostatnými hráčmi. Pri resete kráľovstva sa kráľovstvo nainicializuje tak, ako by bolo práve založené a hráč má možnosť postaviť ho odznovu.

V nastaveniach hry si môže hráč nastaviť počet správ, ktoré sa mu budú na fórach zobrazovať na jednej stranke. A takisto je tam možnosť upraviť vzhľad hry či už výberom inej témy alebo nastavením grafiky z disku, čo umožní hráčovi meniť zobrazujúcu sa grafiku v hre a takisto aj CSS štýly, ktoré umožnia zmeniť vzhľad hry na nepoznanie. Pri nastavovaní grafiky z disku, hráč jednak musí v menu vybrať túto možnosť a k tomu ešte musí zvoliť aj prefix, ktorý určuje, kde má browser hladať vlastné grafické súbory. Napríklad ak grafické súbory sú na disku v adresári c:\insomnia\gfx\, tak prefix bude file:///C:/insomnia/ ... lomítko na konci prefixu je dôležité.

V nastaveniach hráča má každý možnosť zapísať si krátku informáciu o sebe resp. o svojom kráľovstve. Táto informácia je potom dostupná všetkým ostatným hráčom.

V časti "Avatar" má hráč možnosť si nahrať vlastného avatara, ktorý sa bude zobrazovať na fórach pri príspevkoch hráča. Avatar musí spĺňať požiadavky uvedené na príslušnej obrazovke. Avatara je možné zmeniť iba 1x za epochu a jeho nastavenie/zmenu musí potvrdiť administrátor aby sa zabránilo používaniu rôznych nevhodných obrázkov.

V časti "Fóra" je možné nastaviť viditeľnosť jednotlivých fór v hornej stavovej lište.

V ďalších troch častiach Je možné zatradiť kráľovstvá do "Ignore list-u", "Black list-u" a "Friend list-u". Kráľovstvá uvedené v "Ignore list-e" nebudú môcť posielať diplomaciu do nášho kráľovstva. Kráľovstvá na "Black list-e" budú označené na mape a v informáciách o hráčovy ikonkou Nepriateľ. Kráľovstvá uvedené na "Friend list-e" budú označené na mape a v informáciách o hráčovy ikonkou Nepriateľ.

Processing time: 0.000527