Rasa -nezvolena

Kúzla

Kúzla su veľmi silným podporným prostriedkom pre vývoj kráľovstva, pre jeho obrannú a útočnú silu. Môžu byť aj veľmi silnou ničiacou silou pri použití správnych kúziel voči nepriateľom. Základným predpokladom na vyvolávanie kúziel je prítomnosť mágov a magických území v kráľovstve.

Ako už bolo v sekcii o magických územiach napísané, magické územia slúžia na produkciu many a spiritov piatich rôznych farieb. Tieto sú okrem iného v hojnej miere využívané na zosielanie kúziel. Každé kúzlo má iné požiadavky na množstvo potrebnej many a ostatných farebných spiritov. Od tohoto množstva sa odvíja aj sila mágov potrebná na zoslanie kúzla. Na zoslanie kúzla je potrebná sila mágov rovnajúca sa súčtu potrebných farebných spiritov a many. Cena kúzla býva uvedená skratkovite napríklad (10S 2B 2Z 2C 2M 2T). Číslo udáva počet spiritov a za ním nasleduje písmeno označujúce farbu spiritu - S označuje manu, B biely spirit vzduchu, Z zelený spirit lesov, C ako červený spirit ohňa, M modrý spirit vody a T temný čierny spirit.

Magickú silu potrebnú na vyvolávanie kúziel dodavájú mágovia. Jej množstvo je závislé od počtu mágov a rasy, za ktorú hráč hrá. Každý deň sa sila mágov obnovuje na maximálne množstvo a pri kúzlení sa ekvivalentne míňa. Počet mágov v kráľovstve závisí od priestorov, ktoré v kráľovstve majú a od rýchlosti ich rodenia. Mágovia sa rodia iba v chrámoch s istou pravdepodobnosťou na jeden chrám. Pravdepodobnosť narodenia mága je závislá od rasy. Mágovia sa pri nedostatku priestorov rozpúšťajú v počte 1/4 z množstva nad priestory každý hrací deň. Na svoju existenciu im stačia iba ubytovacie priestory a potraviny (rovnaké množstvo ako obyvatelia danej rasy). Nedostatok potravín im však neprekáža nakoľko si nejaký ten kus jedla vedia vykúzliť v prípade nedostatku potravín aj sami.

Kúzlenie je dosť zložitý proces, preto sa kúzlo nemusí vždy podariť. Všetko záleží od schopností mágov a od obtiažnosti zvoleného kúzla. Obtiažnosť kúzla je v parametroch kúziel vyjadrená v percentuálnej úspešnosti. Úspešnosť je ovplyvnená aj inými vplyvmi, ktoré priaznivo či nepriaznivo vplývajú na vyvolávanie kúziel. Kúzlenie môže byť niekedy aj veľmi nebezpečné a keď sa kúzlo nepodarí, môže mág zosielajúci kúzlo zahynúť.

Existuje viac typov kúziel. Jednak sú to kúzla ovplyvňujúce chod zosielateľovho kráľovstva (domáce) vyvolávané jednorázovo, ďalej domáce kúzla, ktorých vplyv je permanentný alebo trvá určený čas, kým sa jeho vplyv neskončí (tzv. permanentné kúzla), ďalej kúzla, ktoré sa zosielajú na cudzie kráľovstvá (tzv. útočné) a nakoniec kúzla, ktoré sa zosielajú pri obrane kráľovstva a pri útokoch na iné kráľovstvá (obranné). Medzi domáce kúzla sa počítajú aj kúzla používané na vyvolávanie magických a špeciálnych jednotiek.

Úspešnosť domácich kúziel je ovplyvnená jeho obtiažnosťou a pokrokom vo vývoji mágie. Úspešnosť kúziel priamo zosielaných na cudzie kráľovstvo mimo to ovplyvňuje aj pomer rozlôh dotyčných kráľovstiev. Ďalej ju ovplyvňujú aj niektoré aktívne kúzla v cieľovom kráľovstve. Podobne je tomu aj u obranných kúziel alebo pri útokoch. Na tie nemá účinok aktivita kúziel v súperovom kráľovstve.

Výšku spáchaných škôd pri škodlivých kúzlach ovplyvňuje veľkosť IT resp. IZ v cieľovom kráľovstve. Ktorý index má vplyv na veľkosť škôd zavisí od toho, čomu kúzlo škodi... Ak populácii (obyvatelia, zvedi, mágovia, armáda), vplýva na výšku škôd index terroru, ak niečomu inému, potom sa prejavuje vplyv indexu zničenosti. Pri nulových indexoch sú škody normálne v rozsahu uvedenom v parametroch kúzla, pri zvyšujúcej sa hodnote indexov výška škôd klesá a pri hodnote nad 100 sú spôsobené škody nulové.

Nie všetky kúzla môžu kúzliť všetky rasy. Niektoré kúzla možu kúzliť všetky rasy bez rozdielu, iné môžu kúzliť iba vybrané rasy alebo len jedna z rás. Existujú aj kúzla, ktoré k svojmu vyvolávaniu vyžadujú existenciu rôznych špeciálnych stavieb alebo artefaktov.

Niektoré permanentné kúzla potrebujú na udržanie svojho účinku isté množstvo many. Ak jej nemáme dostatok, účinok kúzla okamžite pominie a musíme ho opätovne zosielať.

V indexe manuálu je možné nájsť rozpis kúziel podľa jednotlivých kategórií.

Processing time: 0.000523