Rasa -nezvolena

Status

Po prihlásení sa do hry sa na ľavej strane obrazovky zobrazí menu, cez ktoré sa dostaneme k jednotlivým činnostiam. Na pravej strane obrazovky sa zobrazí stavové okno. Je rozdelené na dve časti. V hornej časti je úzky stavový pruh, ktorý je dostupný z každej obrazovky v hre. A hneď pod ním je stavové okno s prehľadom kráľovstva.

Stavový pruh

V stavovom pruhu je v hornej časti informácia o aktuálnej epoche, jej názov, aktuálny deň epochy, ďalej názov a vek nášho kráľovstva, aktuálny čas a na konci je počítadlo času do najbližšieho prelomu. V dolnej časti je prístup k informačným obrazovkám, časovým vírom, informačným spravodajom diplomatickej pošty a na rôzne diskusné fóra. Dolná časť je zväčša tvorená ikonami. Nasleduje popis jednotlivých ikon a informácií, ktoré za nimi môžme očakávať. Poradie je zľava doprava.

Stavové Ikony


prot - indikácia ukončenia aktuálnej epochy.
prot - indikácia ochrannej lehoty kráľovstva, napravo vedľa ikony je číselný údaj určujúci ako dlho bude kráľovstvo ešte pod ochranou. Číslo je uvedené v herných dňoch.
blk - indikácia zablokovaného kráľovstva. Do tohoto stavu sa kráľovstvo môže dostať po zásahu administrátorov, ak panovník poruší herné pravidlá. V tomto stave sa zastaví beh času v kráľovstve a nie je možné vykonávať v kráľovstve žiadne zmeny ani útočiť na iné kráľovstvá. Následne zvyčajne prebehne komunikácia medzi administrátormi a hráčom a na základe nej môže byť kráľovstvo odblokované alebo poslané do ruín.
rip - indikácia zruinovaného kráľovstva. Tento stav nastane po vyhladení armády a obyvateľov alebo po "zbúraní" paláca nepriateľskou armádou alebo ak sa panovník rozhodne prestať z akýchkoľvek dôvodov s hraním. V tomto stave má stále prístup do kráľovstva, ale čas sa v ňom zastaví a nemôžu sa vykonávať žiadne činnosti spojené s fungovaním kráľovstva. Hráč môže naďalej z takéhoto kráľovstva komunikovať s ostatnými hráčmi.
- ak v stavovom pruhu nie je žiadna z vyššie uvedených ikon, tak sa kráľovstvo nachádza v normálnom stave a hráč ho môže plne využívať na hranie.

Informačné


W - ikonka indikácie aktívnej aliančnej vojny.
vir - toto je ikonka časového víru. Napravo od nej je informácia o počte časových vírov, ktoré sú k dispozícii na odohranie a v zátvorke je uvedený počet herných dní, počas ktorých ich môžme použiť. Časové víry sa aktivujú kliknutím na túto ikonu. Ak v stavovom pruhu táto ikona nie je, nie sú k dispozícii žiadne časové víry.
armada - po kliknutí na túto ikonu sa dostaneme k informáciám o vyslaných armádach kráľovstva. Napravo od ikony je uvedený počet vyslaných armád.
kuzla - pod touto ikonou sa skrýva prehľadové okno s aktívnymi kúzlami, ktoré momentálne pôsobia v kráľovstve. Napravo od ikony je uvedený údaj o počte aktívnych kúziel.
D - za touto ikonou je prístup k diplomatickej pošte, či už odoslanej alebo prijatej. Napravo od nej je uvedený počet nových správ, ak nejaké vôbec sú.
R - po kliknutí na túto ikonu je možné sa dostať k správam od kráľovskeho radcu. V nich sú informácie o nepriateľskej špionáži a mágii, vykonanej proti kráľovstvu. Číslo uvedené napravo od ikony udáva počet nových správ.
K - za touto ikonou je možné nájsť správy od burzového makléra, či už o predaji alebo nákupe komodít na čiernom trhu.
O - za touto ikonou su informácie o vojnových ťaženiach, ktoré proti nášmu kráľovstvu podnikli iní panovníci. Tu môžme zistiť, z akého kráľovstva pochádzala útočiaca armáda, aký bol výsledok boja a aké škody armada spôsobila.
U - za touto ikonou sú informácie o útokoch, ktoré podnikli armády nášho kráľovstva proti iným kráľovstvám.
N - za touto ikonou je poznámkovy blok, kde si môžme odkladať rôzne informácie týkajúce sa hry.
Z - táto ikonka sa v hornom statuse zobrazuje iba v prípade, že sú v manuáli zapísané nové zmeny. Po kliknutí na ňu sa zobrazí stránka so zoznamom zmien v hre.
V - táto ikonka sa v hornom statuse zobrazuje iba v prípade, že je otvorená anketa v ktorej sme ešte nehlasovali. Po kliknutí na ňu sa zobrazí obrazovka aktuálnej ankety kde môžme odovzdať svoj hlas.
B - táto ikonka sa v hornom statuse zobrazuje iba ak bol zmenený obsah oznamov. Po kliknutí na ikonku sa otvorí obrazovka s oznamami.

Diskusné fóra


P - ikona pre prístup na tzv. Hlavne forum, kde prebieha voľná diskusia medzi hráčmi na ľubovoľné témy. Za ikonou je uvedený počet nových príspevkov.
G - ikona pre prístup na fórum Hry & akcie. Tu prebieha diskusia o pripravovaných stretnutiach hráčov, o rôznych akciach a diskusie o medzi hráčmi o prebiehajúcich partiach v stolových alebo iných hrách.
H - ikonka pre prístup na fórum Pomocník. Toto fórum je určené hlavne pre začínajúcich hráčov. Tu môžu klásť otázky ohľadne hry a herných stratégii a skúsenejší hráči im na ne odpovedajú. Na tomto fóre sú zakázané odpovede typu "RTFM"' alebo "prečítaj si manuál", takisto je zakázane poskytovať zavádzajúce odpovede.
S - ikona pre prístup na tzv. Systémové fórum, kde prebieha komunikácia medzi hráčmi a administrátormi. Tu je možné ohlásiť chyby alebo položiť otázky ohľadne systému. Na tomto fóre je zakázané viesť voľné diskusie!
C - ikonka pre prístup na tzv. Koncil, kde sú informácie o prebihajúcich a skončenych aliančných vojnách. Informácie o založení a zániku aliancií, atď..
AF - aliančné fórum
AU - aliančné útoky
AO - aliančné obrany
AR - aliančný radca
AK - aliančný koncil
VF - vojnové fórum

Hry

V stavovom okne sa takisto zobrazujú ikonky hier ak súper ukončil svoj ťah. Po kliknutí na príslušnú ikonku sa otvorí okno s tou-ktorou hrou.
5 - Piškvorky
R - Reversy
CH - Šach
X - Attax
ST - Seti
C4 - Connect 4
AZ - Amazonky
M - Mlyn
GO - Go
NR - AntiReversi
DM - Dama
C3 - Connectris
BG - Backgamon
AS - Ants

Stavové okno

V stavovom okne sa nachádzajú podrobné informácie o kráľovstve. V ňom je možné vyčítať informácie o produkcii a spotrebe komodít v kráľovstve, stave populácie, armády, mágov, zvedov, artefaktov a komodít. Pri komoditách sú uvedené aktuálne čísla o stave skladových zásob, o prírastkoch a skladových kapacitách. Priaznivý alebo nepriaznivý vývoj týchto čísiel je odlíšený farebne. Pretekajúce skladové priestory alebo vyššia spotreba od produkcie tej-ktorej komodity je odlíšená červenou farbou, naopak priaznivý vývoj týchto čísiel je označený zelenou farbou.

Processing time: 0.000731