Rasa -nezvolena

Výber cieľov

V rámci zachovania férovosti v hre boli zavedené rozsahy na výber možných cieľov pre špionážne akcie, vojnové ťaženia, zosielanie útočných kúzel a pre používanie voodoo artefaktov. Rozsahy sa viažu na rozlohu cieľových kráľovstiev. Rozsah pre rozlohu je určený vzťahom (MIN(rozloha) * 120) > (MAX(rozloha) * 100) mimo aliančnej vojny resp. (MIN(rozloha) * 150) > (MAX(rozloha) * 100) v aliančnej vojne.

Pri odplácaní útoku (tzv. counter) vojnovým ťažením sa neberie ohľad na obmedzenie cieľov podľa rozlohy.

Aby nebolo potrebné zložito vyratúvať, na ktoré kráľovstvo je možné útočiť a na ktoré nie, mapa kráľovstiev poskytuje dva nástroje na zistenie možných cieľov. Jednak kráľovstvá, ktoré sú v rozsahu majú odlišnú farbu od ostatných (tmavooranžovú). A tiež je možné použiť stavový filter, kde stačí vybrať Stav: - Ciele - a na mape sa zobrazia iba kráľovstvá, na ktoré v rámci rozsahov je možné útočiť. Pri výbere konkrétneho ostrova alebo aliancie na mape nemusí farebné odlíšenie fungovať spoľahlivo, pretože v tomto prípade sa nenačítava z dôvody rýchlosti spracovania rebríček poradia KD podľa rozlohy.

Na akcie z jednej IP adresy na jeden cieľ z rôznych kráľovstiev je z dôvodu multiútokov ochranná doba 4 hodiny. Nevzťahuje sa na vízie, magické oká a informátívne špionážne akcie a artefakty.

Processing time: 0.000375