Rasa -nezvolena

Plynutie času

Hra je rozdelená do hrácích dôb, tzv. epoch. Na začiatku epochy každý hráč dostane možnosť založiť nové kráľovstvo a hrať s ním pokiaľ prežije až do konca epochy. Na konci epochy je vyhodnotený stav kráľovstiev a určené ich poradie a následne sa kráľovstvá zmažú a v ďaľšej epoche sa začína odznovu. Epocha trvá typicky približne jeden až dva mesiace reálneho času. Začína zväčša v pondelok okolo 14:00 a končí o 6-8 týždňov v piatok poobede okolo 14:00. Medzi dvoma epochami je prestávka trvajúca obvykle jeden víkend, počas ktorej sa robí systémová údržba, implementácia noviniek atď. Hráči sa môžu registrovať počas celej epochy, ale tí čo začnú skôr majú istú výhodu proti tým, ktorí sa registrujú v neskoršie dni epochy.

Plynutie času v hre je viac-menej kontinuálne. Základnou časovou jednotkou v hre je jeden herný deň. Tento trvá 30 minút reálneho času. Počítanie dní začína na začiatku epochy od 1. Hráč nemusí byť prihlásený počas celej epochy, lebo čas beží v kráľovstve nezávisle od činnosti hráčov a vo všetkých založených kráľovstvách rovnako bez ohľadu na to, či sú prihlásení alebo nie. Na prelome každého herného dňa systém automaticky vykoná všetky činnosti spojené s chodom kráľovstva bez zásahu hráča.

Keďže tento systém dáva istú výhodu hráčom, ktorí majú častejší prístup na internet, existujú takzvané časové víry, ktoré fungujú skoro rovnako ako normálne prelomy hracích dní s výnimkou akcií prebiehajúcich mimo kráľovstva a to: návrat armád a zvedov. Časové víry kráľovstvo dostáva za každých 48 hracích dní, počas ktorých sa hráč neprihlási do hry. Takto pridelené časové víry majú obmedzenú životnosť a je potrebné ich použiť počas nasledujúcich troch hracích dní po prihlásení sa do kráľovstva. Okrem časových vírov, kráľovstva dostávajú kompenzáciu vo forme dodatočných zdrojov a územia. Za každý neodohraný herný deň dostane kráľovstvo bonus vo forme 10% z aktuálnej nadprodukcie zlata, materiálu, potravín a kníh a za každých 6 neodohraných herných dní dostane kráľovstvo jeden aker voľného územia. Uvedené bonusy umožňujú ako-tak vyrovnať výhodu, ktorú majú hráči so stálym alebo veľmi častým prístupom na internet. Časové víry sa objavujú v stavovej lište a ich aktivácia sa vykonáva jednoduchým kliknutím na ikonu časového víru.

Poradie činností na prelome hracích dní

Nasledovné poradie činností nie je nutné poznať, ale pomôže tým, ktorí sa snažia pochopiť niektoré deje v kráľovstve a využiť ich vo svoj prospech. Činnosti prebiehajú na prelome presne v uvedenom poradí v smere zhora nadol.

 • Automatické nastavené činnosti
  • osídlenie nových území
  • stavanie špeciálnych stavieb
  • prioritné stavanie nových stavieb
  • normálne stavanie nových stavieb (iba ak nie su žiadne prioritné)
  • osadenie kryštálov do magických území
  • regrútovanie elitných jednotiek
  • kúzlenie magických a špeciálnych jednotiek
  • zrýchlené stavanie nových stavieb (iba ak nie su žiadne prioritné)
  • osadenie kryštálov do magických území
  • automatické opevňovanie stavieb
 • Normálne činnosti
  • zníženie pôsobnosti a účinnosti permanentných kuziel
  • hľadanie špeciálnych artefaktov
  • dostavanie rozostavaných stavieb
  • dostavanie špeciálnych stavieb
  • regrútovanie nových elitných jednotiek
  • uvoľnenie príslušnej časti osídľovaného nového územia
  • návrat zvedov zo špionážnych akcií
  • návrat koristi z vojnových ťažení
  • návrat karaván
  • rozpustenie jednotiek nad kapacitu vojenských budov (1/4)
  • produkcia špeciálnych artefaktov
  • produkcia ekonomických stavieb
  • produkcia populácie
  • produkcia many a spiritov
  • produkcia špeciálnych stavieb
  • produkcia permanentných kuziel
  • zníženie účinnosti permamnentných kúzel
  • produkcia hrdinov
  • produkcia aliančných stavieb
  • aplikácia bonusov
  • odpočítanie udržiavacích nákladov na stavby
  • odpočítanie udržiavacích nákladov na populáciu
  • odpočítanie udržiavacích nákladov na permanentné kúzla
  • odpočítanie udržiavacích nákladov na špeciálne stavby
  • odpočítanie udržiavacích nákladov na armádu
  • odpočítanie udržiavacích nákladov na artefakty
  • rozpustenie populácie, ktorá nemá ubytovacie priestory (1/4)
  • rozpustenie jednotiek, pre ktoré nebol dostatok udržiavacích komodít (pomerne max. 5% za každú chýbajúcu komoditu)
  • splátky pôžiciek z banky
  • padanie budov pri vyššom deficite v zlate alebo pri deficite materiálu
  • znehodnotenie komodít, pre ktoré nie je dostatok skladových kapacít
  • obnovenie sily mágov
  • zníženie indexu zničenosti, magického a artefaktového smogu a ostražitosti
  • zmena stavu kráľovstva
Processing time: 0.000499