Rasa -nezvolena

Rasy

Výber rasy zohráva veľmi významnú rolu pri zakladaní kráľovstva. Ovplyvňuje rýchlosť rozvoja kráľovstva, jeho silu, schopnosť prežiť a takisto aj štýl hrania. Je možné zvoliť si nasledujúce rasy: Človek, Elf, Trpaslík, Goblin, Troll, Nemŕtvy, Zviera a Démon. Každá z nich je svojim spôsobom iná.

Nasleduje zoznam parametrov jednotlivých rás. K úplnosti popisu parametrov rás je potrebné si prezrieť parametre jednotlivých budov, pretože tie sa líšia medzi jednotlivými rasami. Tiež je potrebné priezrieť úplný zoznam kúziel, pretože nie všetky rasy môžu kúzlit všetky kúzla. Odlišnosti rás sa vyskytujú aj v možnosti stavať špeciálne stavby a v neposlednom rade sú jedným z parametrov rás aj jednotky, ktoré môžu jednotlivé rasy regrútovať alebo kúzliť.


Clovek

Populačný index2.5 %
Hitpointy obyvateľov22
Hitpointy mágov350
Hitpointy zvedov180
Dane1 zl./60 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./10 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(430 + rozloha)/510
Palácove bonusy
  - priestory - Armada20
Vedy
  - krok90 kníh
  - maximum130000 kníh
Cena magických uzemí
  B 1 kryšt.
  Z 2 kryšt.
  C 2 kryšt.
  M 2 kryšt.
  T 3 kryšt.
Cena pechoty:
  - zbroj4
  - zlato2
  - materiál2
Osídľovanie
  - pechota1/40 akrov
  - zlato1/9 akrov
  - materiál1/10 akrov
  - max. rýchlosť4/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 200 akroch
Mágia:
  - sila mága8
  - útočná magia3%
  - ochrana0%
Špionáž
  - nosnosť zvedov0%
  - úspešnosť10%
  - ochrana20%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Elitna10 %
  - Stroj-10 %

Elf

Populačný index1.8 %
Hitpointy obyvateľov20
Hitpointy mágov330
Hitpointy zvedov200
Dane1 zl./60 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./15 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(430 + rozloha)/510
Palácove bonusy
  - priestory - Armada10
Vedy
  - krok100 kníh
  - maximum130000 kníh
Cena magických uzemí
  B 1 kryšt.
  Z 1 kryšt.
  C 2 kryšt.
  M 2 kryšt.
  T 4 kryšt.
Cena pechoty:
  - zbroj4
  - zlato3
  - materiál3
Osídľovanie
  - pechota1/40 akrov
  - zlato1/11 akrov
  - materiál1/10 akrov
  - max. rýchlosť4/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 200 akroch
Mágia:
  - sila mága10
  - útočná magia5%
  - ochrana-5%
Špionáž
  - nosnosť zvedov0%
  - úspešnosť-10%
  - ochrana-10%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Elitna10 %
  - Specialna-10 %
  - Extra-10 %
  - Stroj10 %

Trpaslik

Populačný index2.5 %
Hitpointy obyvateľov27
Hitpointy mágov400
Hitpointy zvedov220
Dane1 zl./60 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./15 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(405 + rozloha)/485
Vedy
  - krok100 kníh
  - maximum130000 kníh
Cena magických uzemí
  B 2 kryšt.
  Z 1 kryšt.
  C 2 kryšt.
  M 2 kryšt.
  T 4 kryšt.
Cena pechoty:
  - zbroj5
  - zlato3
  - materiál3
Osídľovanie
  - pechota1/40 akrov
  - zlato1/9 akrov
  - materiál1/10 akrov
  - max. rýchlosť4/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 200 akroch
Mágia:
  - sila mága6
  - útočná magia-8%
  - ochrana0%
Špionáž
  - nosnosť zvedov-10%
  - úspešnosť0%
  - ochrana-10%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Specialna-10 %
  - Stroj10 %

Goblin

Populačný index3.5 %
Hitpointy obyvateľov13
Hitpointy mágov310
Hitpointy zvedov160
Dane1 zl./100 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./10 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(400 + rozloha)/480
Palácove bonusy
  - produkcia - Zbroj5
  - priestory - Obyvatelia200
  - priestory - Armada40
Vedy
  - krok100 kníh
  - maximum130000 kníh
Cena magických uzemí
  B 4 kryšt.
  Z 2 kryšt.
  C 1 kryšt.
  M 1 kryšt.
  T 2 kryšt.
Cena pechoty:
  - zbroj3
  - zlato2
  - materiál2
Osídľovanie
  - pechota1/40 akrov
  - zlato1/9 akrov
  - materiál1/10 akrov
  - max. rýchlosť4/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 200 akroch
Mágia:
  - sila mága7
  - útočná magia-7%
  - ochrana5%
Špionáž
  - nosnosť zvedov10%
  - úspešnosť20%
  - ochrana0%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Magicka-10 %
  - Specialna-10 %
  - Stroj5 %

Troll

Populačný index2.2 %
Hitpointy obyvateľov30
Hitpointy mágov400
Hitpointy zvedov300
Dane1 zl./120 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./9 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(450 + rozloha)/530
Vedy
  - krok100 kníh
  - maximum130000 kníh
Cena magických uzemí
  B 3 kryšt.
  Z 1 kryšt.
  C 2 kryšt.
  M 2 kryšt.
  T 3 kryšt.
Cena pechoty:
  - zbroj5
  - zlato2
  - materiál3
Osídľovanie
  - pechota1/40 akrov
  - zlato1/9 akrov
  - materiál1/10 akrov
  - max. rýchlosť4/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 200 akroch
Mágia:
  - sila mága6
  - útočná magia-10%
  - ochrana15%
Špionáž
  - nosnosť zvedov10%
  - úspešnosť-20%
  - ochrana-10%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Magicka10 %
  - Specialna10 %
  - Extra-10 %
  - Stroj-5 %

Nemrtvy

Populačný index1.0 %
Hitpointy obyvateľov25
Hitpointy mágov400
Hitpointy zvedov150
Dane1 zl./200 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./30 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(430 + rozloha)/510
Palácove bonusy
  - priestory - Armada10
Vedy
  - krok100 kníh
  - maximum130000 kníh
Ine
  • Imunita obyvateľstva voči kúzlu Čierna smrt.
  • Imunita obyvateľstva voči zabíjaniu kúzlami - 60 %.
Cena magických uzemí
  B 4 kryšt.
  Z 2 kryšt.
  C 1 kryšt.
  M 2 kryšt.
  T 1 kryšt.
Cena pechoty:
  - zbroj5
  - zlato1
  - materiál3
Osídľovanie
  - pechota1/40 akrov
  - zlato1/9 akrov
  - materiál1/10 akrov
  - max. rýchlosť4/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 200 akroch
Mágia:
  - sila mága11
  - útočná magia5%
  - ochrana-10%
Špionáž
  - nosnosť zvedov0%
  - úspešnosť10%
  - ochrana-10%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Magicka-10 %
  - Specialna-10 %
  - Stroj15 %

Zviera

Populačný index3.5 %
Hitpointy obyvateľov15
Hitpointy mágov300
Hitpointy zvedov220
Dane1 zl./90 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./20 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(430 + rozloha)/510
Palácove bonusy
  - produkcia - Zbroj5
  - priestory - Obyvatelia100
  - priestory - Armada10
Vedy
  - krok100 kníh
  - maximum130000 kníh
Cena magických uzemí
  B 2 kryšt.
  Z 1 kryšt.
  C 3 kryšt.
  M 1 kryšt.
  T 3 kryšt.
Cena pechoty:
  - zbroj3
  - zlato2
  - materiál2
Osídľovanie
  - pechota1/40 akrov
  - zlato1/8 akrov
  - materiál1/10 akrov
  - max. rýchlosť4/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 200 akroch
Mágia:
  - sila mága6
  - útočná magia-10%
  - ochrana5%
Špionáž
  - nosnosť zvedov15%
  - úspešnosť-10%
  - ochrana10%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Magicka-5 %
  - Specialna-5 %
  - Extra-5 %

Demon

Populačný index1.5 %
Hitpointy obyvateľov27
Hitpointy mágov320
Hitpointy zvedov200
Dane1 zl./0 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./0 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(440 + rozloha)/520
Palácove bonusy
  - priestory - Armada20
Vedy
  - krok100 kníh
  - maximum130000 kníh
Ine
  • Imunita obyvateľstva voči zabíjaniu kúzlami - 40 %.
  • Rasa neovláda výrobu zbroje.
Cena magických uzemí
  B 4 kryšt.
  Z 4 kryšt.
  C 1 kryšt.
  M 1 kryšt.
  T 1 kryšt.
Cena pechoty:
  - vyvolanie kuzlomZrodenie pesiaka
Osídľovanie
  - pechota1/60 akrov
  - zlato1/9 akrov
  - materiál1/9 akrov
  - max. rýchlosť4/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 200 akroch
Mágia:
  - sila mága10
  - útočná magia5%
  - ochrana10%
Špionáž
  - nosnosť zvedov-20%
  - úspešnosť40%
  - ochrana-10%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Magicka-10 %
  - Specialna-15 %

Kobold

Populačný index3.8 %
Hitpointy obyvateľov20
Hitpointy mágov280
Hitpointy zvedov130
Dane1 zl./120 obyvateľov
Spotreba potravín1 potr./9 obyvateľov
Rast nákladov na údržbu budov(400 + rozloha)/470
Vedy
  - krok90 kníh
  - maximum130000 kníh
Cena magických uzemí
  B 2 kryšt.
  Z 1 kryšt.
  C 2 kryšt.
  M 3 kryšt.
  T 4 kryšt.
Cena pechoty:
  - zbroj4
  - zlato2
  - materiál2
Osídľovanie
  - pechota1/45 akrov
  - zlato1/10 akrov
  - materiál1/10 akrov
  - max. rýchlosť5/deň
  - klesanieo 1 aker za deň po každých 250 akroch
Mágia:
  - sila mága7
  - útočná magia0%
  - ochrana10%
Špionáž
  - nosnosť zvedov-25%
  - úspešnosť15%
  - ochrana20%
Obranný index voči BS podľa typu útočiacej jednotky
  - Elitna-15 %
  - Magicka10 %
  - Specialna10 %
  - Extra10 %
  - Stroj-15 %

Processing time: 0.001451