Rasa -nezvolena

Registrácia

Registrácia a hranie je bezplatné. Na hranie je potrebný prístup na internet a internetový prehliadač s podporou framov. Ktorýkoľvek zo súčastných prehliadačov je podporovaný ... napr. Mozilla, Opera, Microsoft Explorer, Konqueror, Netscape Navigator atď.. Všetky údaje týkajúce sa hry, sú uložené na strane servera, takže prakticky je možné hrať z akéhokoľvek počítača, ktorý má prístup na internet a je na ňom nainštalovaný internetový prehliadač. Hra je optimalizovaná pre browsre Mozilla (evt. Firefox), ale je možné použiť aj Operu, MS Internet Explorer, Safari, Konqueror, Links a iné.

Každý hráč môže mať v jednom okamihu zaregistrované iba jediné kráľovstvo. Celkový počet kráľovstiev v hre síce nie je obmedzený, ale z dôvodov vyváženosti šancí jednotlivých hráčov, môže mať každý hráč iba jedno. Ak hráč preukázateľne poruší toto pravidlo, budú mu všetky zaregistrované kráľovstvá zrušené a môže byť aj iným spôsobom sankcionovaný. Pri registrácii, musí každý hráč súhlasiť s Podmienkami registrácie. Ich neznalosť neospravedlňuje ich porušenie!

Pri registrácii si hráč zvolí prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo, svoj titul a meno, pod ktorým bude v hre vystupovať, názov svojho kráľovstva, rasu, za ktorú bude hrať a štartovací bonus, ktorý mu poskytne isté výhody pri štarte alebo aj počas celej existencie kráľovstva. Ďalej má možnosť si vybrať status začiatočníka alebo pokročilého hráča t.j. či chce začínať s čiastočne vybudovaným kráľovstvom s menším počtom časových vírov, alebo začne stavať kráľovstvo na zelenej lúke s normálnym počtom vírov.

Hráči ktorí sa nechcú aktívne zapájať do hry, ale chcú byť v hre prítomní či už kvoli kontaktom s inými hráčmi, alebo kvoli hraniu gamesiek, maju možnosť založiť neaktívne kráľovstvo, ktoré nebude umiestnené do žiadnej aliancie ani nebude mocť žiadne činnosti ovplyvňujúce hru ... proste bude defaultne v ruinách. Takéto kráľovstvo je možné po resete uviesť do aktívneho stavu.

Prihlasovacie meno, meno panovníka a názov kráľovstva musia byť jedinečné v celej hre. Názov kráľovstva a meno panovníka je možné zvoliť viac-menej ľubovoľne podľa fantázie každého hráča v rozsahu 2 až 31 znakov. Je zakázané v nich používať urážlivé, neslušné alebo iným spôsobom nevhodné slová. Keďže sa jedná o fantasy hru, bolo by vhodné používať názvy aspoň trochu blízke tomuto žánru. Meniť názvy kráľovstiev a mená panovníkov je neskôr možné iba za podmienky resetu kráľovstva. Pri registácii kráľovstva je požadované aj zadanie platnej emailovej adresy. Heslo je potrebné zvoliť tak, aby bolo prijateľné, neuhádnuteľné a podľa možností si ho pravidelne v nastaveniach meniť, aby ste zabránili zneužitiu vášho kráľovstva iným hráčom. Je zakázané poskytovať svoje prihlasovacie údaje iným hráčom za akýmkoľvek účelom.

Pri registrácii si hráč môže zvoliť či je začiatočník alebo nie. Ak si založí kráľovstvo ako začiatočník, bude mu pridelené čiastočne rozostavané kráľovstvo s počtom počiatočných časových vírov o 40 menším ako to je u normálnych kráľovstiev, ktoré však nedosahuje kvalitu kráľovstva postaveného skúsenejšími hráčmi za tých 40 časových vírov. Začiatočnícke nastavenie je dobré iba na dobu, počas ktorej sa hráč naučí hru ovládať a skúsi si budovanie kráľovstva, pretože je možné kráľovstvo postaviť o kus lepšie ako je rozostavané začiatočnícke kráľovstvo. Na začiatku má začiatočnícke kráľovstvo o +25 akrov k rozlohe, +150 obyvateľov, +1500 kníh, +6 jednotiek pechoty, -40 časových vírov, -500 zlata a -500 materiálu a nejaký počet postavených budov v závyslosti od rasy.

Po založení kráľovstva dostane každý hráč k dispozícii malé územie - zvyčajne 75 akrov. Na ňom je postavený jeden palác, v ktorom sídli panovník. Ďalej je v ňom vytvorené jedno magické územie každej farby. K dispozícii je 350 obyvateľov, 5 mágov, 5 zvedov, 500 potravín, 1500 zlata, 1500 materiálov, 1500 kníh a takisto 50 časových vírov s platnosťou 48 hracích dní. Počet pridelených časových vírov s rastúcim časom od začiatku epochy rastie - za každých 12 herných dní o jeden kus. Toto všetko môžme podľa ľubovôle použiť na rozvoj svojho kráľovstva.

Prakticky najdôležitejším údajom pri registrácii je voľba rasy, za ktorú budete hrať. V príručke je potrebné nájsť príslušné kapitoly s popisom parametrov rasy a pokúsiť sa zvoliť tú, ktorá Vám najlepšie vyhovuje a máte dojem, že by ste s ňou mohli dosiahnuť najväčšie úspechy v hre. Od voľby rasy sa odvíjajú kúzla, ktoré budete môcť v hre používať, špeciálne stavby, ktoré budete môcť stavať, jednotky, ktoré budete môcť regrútovať alebo kúzliť, ekonomické parametre stavieb, ktoré budete stavať atď. Na výber je sedem rás, ktoré sa navzájom líšia. Sú to: Ľudia, Elfovia, Trpaslíci, Goblini, Trollovia, Nemŕtvi, Zvieratá, Démoni a Gnómovia.

Ďaľším nemenej dôležitým údajom pri registrácii je bonus, ktorý kráľovstvo dostane pri svojom založení. Máte na výber zo ôsmich možností - Výskum, Boj, Mágia, Obchod, Špionáž, Staviteľstvo, Prieskum a Experiment.

BonusVyskum
Vedné bonusy 3 Alchymia, 3 Magia, 3 Medicina, 3 Hospodarstvo, 3 Remesla, 3 Vojnove umenie, 3 Spionaz, 3 Zbrojarstvo, 3 Kamenarstvo, 3 Okultizmus, 3 Mechanika
Iné
 • Nárast produkcie: Knihy 10%.
BonusBoj
Vedné bonusy 10 Medicina, 10 Vojnove umenie
Kapacita palácaArmada 30
Počiatočné prostriedkyUzemie: 30 akrov
Iné
 • Upravuje sa hranica skúseností potrebných na postup hrdinu na vyššiu úroveň o -5%.
 • Iniciatíva armády pri útoku je vyššia o 2.
 • Iniciatíva armády pri obrane je vyššia o 1.
BonusMagia
Vedné bonusy 5 Magia
Kapacita paláca 5 Magovia
Počiatočné prostriedky 25 Mana, 5 Magovia
Magicke uzemia: 1 Biele - Vzduch, 1 Zelene - Zem, 1 Cervene - Ohen, 1 Modre - Voda, 1 Cierne - Temno
Iné
 • Pri útoku sa parametre jednotiek (US, BS, VS, nosnosť) upravujú o -10%.
 • Hitpointy opevnení sa upravujú o 10%.
 • Nárast sily mágov o 10%.
 • Zmenena efektivita specialnej stavby Pokladna na 50%
BonusObchod
Vedné bonusy 3 Alchymia, 3 Remesla
Kapacita paláca 100 Zlato, 100 Material, 100 Potraviny
Počiatočné prostriedky 750 Zlato, 750 Material, 100 Potraviny
Nákupná cena na trhu-5%
Iné
 • Karavánou je možné poslať o 5% väčsiu časť z aktuálnych zásob.
 • Limit na nákup/predaj na trhu rastie o 15% rýchlejšie.
BonusSpionaz
Vedné bonusy 10 Spionaz
Kapacita paláca 15 Zvedi
Počiatočné prostriedky 10 Zvedi
Artefakty: 5 ks
Iné
 • Pri útoku sa parametre jednotiek (US, BS, VS, nosnosť) upravujú o -10%.
 • Hitpointy opevnení sa upravujú o 10%.
 • Zvedi dokážu zabíjať aj magické jednotky.
BonusStavitelstvo
Počiatočné prostriedkySpecialne stavby: 1 ks
Iné
BonusPrieskum
Kapacita paláca 1000 Zlato, 1000 Material, 1000 Potraviny
Počiatočné prostriedkyUzemie: 15 akrov
Osídľovaniekrok predĺžený o 50
Iné
 • Úspešnosť informatívnych špionážnych akcií sa upravuje o 20%.
 • Úspešnosť informatívnych kúzel sa upravuje o 20%.
 • Úspešnosť informatívnych artefaktov sa upravuje o 20%.
 • Presnosť informatívnych špionážnych akcií sa upravuje o 10%.
 • Presnosť informatívnych kúzel sa upravuje o 10%.
 • Presnosť informatívnych artefaktov sa upravuje o 10%.
 • Kryštálová guľa zobrazuje o 1 informacií viac.
 • Zvedi pri informaciách o bojoch zistia o 1 informácií viac.
 • Upravuje sa počet miest v taverne o 1%.
BonusExperiment
Vedné bonusy 2 Magia, 2 Spionaz, 2 Kamenarstvo
Počiatočné prostriedkyArtefakty: 7 ks
Úspešnosť artefaktov+10%
Iné
 • Kúzla Kobylky, Termiti a Sublimácia prenesú 10% zo zničených zdrojov do zosielateľovho kráľovstva (najviac však 20).
 • Upravuje sa počet miest v taverne o 1%.
 • Nárast produkcie: Knihy 10%.
BonusVzdelanost
Jednorazový nárast maximálnej investície do vied10000
Bonus k nárastu maximálnej investície do vied15%
Počiatočné prostriedky 1000 Knihy
Artefakty: 5 ks
Úspešnosť artefaktov+5%
Iné
 • Nárast produkcie: Knihy 5%.
BonusHrdinskost
Kapacita palácaArmada 20, Hrdinovia 1
Iné
BonusObrana
Kapacita palácaArmada 10
Iné
 • Znížený vplyv únavy na obrannú silu kráľovstva o 75%
 • Znížený vplyv únavy na vraždiacu silu kráľovstva o 50%
BonusRozvoj
Výskumy 1 Vedecky rozvoj
Iné

Ďalším parametrom ovplyvňujúcim možnosti kráľovstva je zameranie. Zameranie primárne ovplyvňuje možnosti výberu jednotlyvých výskumov. Takisto môže zvýšiť vplyv výskumu o 50% ak je vybraté zameranie preferované u daného výskumu.

 • Obrana
 • Utok
 • Ekonomika
 • Magia
 • Spionaz
 • Stavitelstvo

Po potvrdení registrácie je kráľovstvo okamžite vytvorené a je najlepšie sa čo najskôr prihlásiť a začať budovať kráľovstvo, pretože čas v kráľovstve začne plynúť a z dôvodu obmedzených skladových priestorov môžme prísť o časť pridelených prostriedkov bez ich zmysluplného využitia. Z toho istého dôvodu je dobre nezakladať kráľovstvo tesne pred prelomom dvoch herných dní.

Po založení je kráľovstvo po dobu 96 hracích dní pod ochranou, počas tejto doby hráč nemôže vykonávať žiadne akcie proti cudzím kráľovstvám a rovnako žiadne iné kráľovstvo nemôže podnikať nepriateľské akcie proti nemu. Počas tejto doby je dobré rozbehnúť ekonomiku a výskum kráľovstva a pripraviť si armádu na obranu proti prípadným útokom.

To je asi tak všetko, čo je potrebné pri registrácii kráľovstva vedieť. Zostáva len zaželať veľa šťastia a hor sa do klikania!

Processing time: 0.001014